Český svaz ochránců přírody vykoupil v severní části Bílých Karpat další pozemek důležitý pro ochranu zdejší přírody. Výkup se uskutečnil díky veřejné sbírce Místo pro přírodu.

Český svaz ochránců přírody vykupuje po celé republice přírodně cenné pozemky. Jednou z oblastí, kde se uskutečnila již řada výkupů, je horský hřeben nad Valašskými Klobouky. Zde je zachována mnoho velmi cenných lesních i lučních lokalit, typických pro jižní Valašsko. Na jihozápadních svazích Královce se zde například nachází krajinný komplex Stráž-Dobšena. Dobšena je orchidejová louka, která byla vykoupena v rámci kampaně Místo pro přírodu před několika lety, Stráž pak les ve vlastnictví místního pozemkového spolku – Českého svazu ochránců přírody Kosenka. Právě v těchto místech se uskutečnil i nový výkup.

Zdánlivě paradoxně jde o paseku. Tento necelý hektar velký pozemek však právě tvoří „most“ mezi Dobšenou a Stráží. Navíc se na něm nacházejí prameniště, napájející drobný potůček, protékající Dobšenou. V zájmu celého tohoto kusu přírody je, aby zde nebyla znovu vysázena smrčina, která zde rostla ještě donedávna, ale aby zde byl přírodě blízký smíšený les s převahou jedle a buku. Pozemkový spolek se o to již několik let snaží; na základě dohody s původním majitelem postupně přebíral do péče již vytěžené části pozemku, staral se zde o jedlový a bukový nálet a tam, kde nebylo náletu dost, vhodné dřeviny dosazoval. Nyní byla snaha o přeměnu smrčiny v jedlobučinu završena výkupem tohoto pozemku.

Bližší informace o této lokalitě i dalších zajímavých místech zachráněných díky kampani Místo pro přírodu najdete na www.mistoproprirodu.cz. Přispět na další výkupy můžete darem na sbírkový účet 9999922/0800. Symbolický kousek zachráněné přírody či třeba exkurzi na některou z lokalit v doprovodu místních odborníků můžete dát i jako netradiční vánoční dárek (více na www.mistoproprirodu.cz/e-shop).