Jedna z  nejstarších naučných stezek v Česku oblékla nový kabát

Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek České republiky Medník. Její obnovu si vzali na starost členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Slavnostní otevření nově zrekonstruované  stezky se koná právě dnes.

Naučná stezka Medník, jejíž větší část leží v národní přírodní památce stejného jména – Medník, je veřejnosti známa především díky výskytu kriticky ohrožené rostliny kandík psí zub. Oproti té původní však stezka doznala řady změn. Kromě délky trasy, změnili ochránci přírody také obsah a vzhled informačních tabulí.

Čtrnáct nově nainstalovaných tabulí představuje Medník ze všech možných stran. Návštěvníci mají možnost přečíst si informace o místních bučinách, významu lesa a stromů, o suťových lesích, mohou se dozvědět zajímavosti z geologie, o historii trampingu, vodáctví a turistice v oblasti Posázavského pacifiku. Děti, ale nejen ony, si mohou zahrát interaktivní hru u prameništního potůčku, a pokud se hrou či záplavou nových informací unaví, mohou pod vrcholem Malého Medníku vydechnout na nově vybudovaném odpočívadle.

Novou stezku dlouhou přibližně 5 kilometrů vytvořila základní organizace ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou, ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. a s podporou Středočeského kraje.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

 

Kontakt na realizátora:                   
Petr Janeček                       
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček               
Březovská 382, 252 46  Vrané nad Vltavou       
tel.: 722 159 244                   
e-mail:                
www.cev-zvonecek.cz                
IČO: 649 34 641

Bližší informace:
Patrik Sláma
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 731 760 872
e-mail:
www.csop.cz