Ještěrky mají svůj ráj. Přijďte se podívat!

Českému svazu ochránců přírody se podařilo zachránit unikátní přírodní lokalitu nedaleko Jaroměře na Královéhradecku. Zásluhu na tom má místní pozemkový spolek i dárci kampaně Místo pro přírodu, kteří přispěli na její výkup. Přijďte se podívat, touto dobou je zde nejkrásněji!

Milovníci přírody říkají tomu místu Ještěrčí ráj. Na stráni u vesničky Brod nad Labem se však daří nejen ještěrkám, ale také mnoha vzácným druhům hmyzu, ptákům, roste tu řada pozoruhodných druhů rostlin. Takových míst najdeme ve zdejší krajině bohužel již jen málo.

Právě touto dobou, na vrcholu léta, zde můžete spatřit půvabnou pestrobarevnou mozaiku, kde se fialové polštáře mateřídoušky (klidně si můžete do čaje trochu natrhat) prostřídávají se žlutými řepíky a růžovobílou čičorkou. Nad provoněnou strání poletují desítky motýlů, z nichž zaujmou například černočervené vřetenušky. Nechybí samozřejmě ani vyhřívající se ještěrky – půjdete-li opatrně a bude-li se dobře dívat, určitě nějakou spatříte. A třeba se dočkáte i podobného překvapení jako místní, kteří zde po mnoha letech, kdy o toto území pečují, nedávno poprvé spatřili vzácného strakapouda prostředního.

Toto výjimečné území mělo již dvakrát na kahánku. Poprvé před lety, kdy po ukončení pastvy začalo zarůstat hustým křovím. Proto se péče o něj po domluvě s vlastníky před deseti lety ujal Velkojaroměřský pozemkový spolek a za pomoci stáda ovcí a koz zde obnovil to, co dnes můžete vidět. Loni se však někteří vlastníci rozhodli pozemky prodat a záhy se objevily úvahy o jejich využití k pěstování rychlerostoucích dřevin. Tomuto riziku se podařilo zabránit díky veřejné sbírce Místo pro přírodu – již začátkem roku Český svaz ochránců přírody díky podpoře desítek dárců vykoupil první hektar, nyní další tři!

Ještěrčí ráj je již 23. lokalitou, zachráněnou díky kampani Místo pro přírodu. Další lokality na svou záchranu ještě čekají. Přispět na jejich výkup je možné na konto veřejné sbírky 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz či na stránce Místo pro přírodu na Facebooku.

Podrobné informace o Ještěrčím ráji najdete na http://www.jarojaromer.cz/jesterci_raj.htm.