Záchranným stanicím pro handicapované živočichy začíná ježčí sezóna. Přibývá lidí, kteří nalezli malého ježka a chtějí po stanicích, aby se o něj postarali. Opakuje se tak stejná situace jako každým rokem –  lidé bezhlavě sbírají ježky ve snaze jim pomoci. Ve skutečnosti jim ubližují a navíc porušují zákon! Ježčí kalendář, nově zveřejněný na webu www.csop.cz pomůže každému při rozhodování, jak s nalezeným ježkem naložit.

Ježek, stejně jako každý jiný volně žijící živočich, má ze všeho nejraději svobodu. Pokud seberete v první polovině září zdravého ježka z přírody, ublížíte mu a navíc se dopustíte přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání! Touto dobou mladí ježci opouštějí svá hnízda a učí se samostatně si vyhledávat potravu. Jestliže teď takového ježka lidé seberou, o tuto zkušenost ho připraví, a způsobí mu velký problém. Zdravý ježek patří do přírody, ne do lidských rukou!

Lidé běžně ježčata sbírají a vozí bez předchozího zavolání rovnou do záchranné stanice. V takovém případě ubližují nejen ježkovi, ale i stanicím. Mnohdy naši záchranáři nedělají nic jiného, než že ježka odvezou zpět na místo, kde byl nalezen.  To samozřejmě záchranné stanice velmi zatěžuje. V současné době jsou navíc ve velké finanční tísni a každý ježek, kterého takto zbytečně přijmou pro ně znamená zbytečné výdaje.

Jak se tedy chovat k ježkům? Obecně platí, že až do druhé poloviny října není dobré nezraněné ježky z přírody brát, nejedná-li se o malého kojence, který je poblíž zničeného hnízda. Pokud si přeci jen nebude nálezce malého ježka jistý, může se podívat na stránky www.csop.cz, kde v aktualitách najde Ježčí kalendář a v něm fotografie a popis ježků, kteří v daném období skutečně potřebují pomoc. Radu dostane také na centrální lince záchrany volně žijících zvířat 774 155 155.    

Národní síť záchranných stanic pro volně žijící živočichy zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Síť pokrývá celé území České republiky a může tak pomoci každému handicapovanému volně žijícímu zvířeti. Některým záchranným stanicím však v současné době přímo hrozí bankrot, protože v důsledku krize přišly o základní  finanční zdroje. Přestanou-li dělat svojí práci, utrpí hlavně zvířata.  Proto žádáme o pomoc veřejnost. Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Českou spořitelnou vyhlásil veřejnou sbírku Zvíře v nouzi. Chcete-li podpořit záchranu zraněných a jinak postižených volně žijících živočichů v Praze, pošlete, prosíme, svůj dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22 / 0800. Podrobnosti o sbírce naleznete na www.zvirevnouzi.cz.