K prameni Dřevohryzské kyselky po nové zážitkové trase

Vidžín, 17. září 2012: Český svaz ochránců přírody (CSOP) se svým generálním partnerem, společností NET4GAS, představili veřejnosti další přírodní lokalitu. Zážitková trasa seznámí zájemce i s obnovenou Dřevohryzskou kyselkou.

Trasa stezky zavede návštěvníky do krajiny Tepelské vrchoviny v okolí Vidžína a Telecího potoka. Na hranicích Plzeňského a Karlovarského kraje je v přírodě opravdu z čeho vybírat. Hluboká údolí s potoky, kopce sopečného původu, louky rozkvetlých orchidejí i prameny minerálních vod.

Díky tomu, že byla krajina po staletí citlivě zemědělsky využívána, dochovaly se zde louky a pastviny s cennými rostlinnými společenstvy.  Na jaře se tu tak může návštěvník setkat například s ohroženými orchidejemi, jako jsou fialově kvetoucí vstavač kukačka či drobné vemeníky, na podzim potká pro změnu desítky růžových květů ocúnu jesenního.
To vše dohromady vytváří malebný kout a skrytý turistický ráj.

„Pokud bude veřejnost dostatečně informována o krásách a hodnotách zdejší krajiny, věříme, že se podaří prosadit vyhlášení tohoto území za přírodní park“, uvedl Jiří Šindelář z ČSOP Berkut.

„I tato lokalita, stejně jako ostatní zpřístupněné v rámci našeho programu NET4GAS Blíž přírodě, má za cíl jak místní obyvatele, tak další návštěvníky vylákat do přírody a dozvědět se o ní více,“ řekl Milan Řepka, tiskový mluvčí společnosti NET4GAS, s.r.o.

Jedním z cílů projektu byla i obnova Dřevohryzské kyselky. Ta byla dříve využívána místními obyvateli k občerstvení, při práci, v zemědělství či poutníky na cestách. Pramen byl, stejně jako nedaleká zaniklá vesnice Dřevohryzy, postupně zapomenut a neudržován. Díky spolupráci ZO CSOP Berkut a o.s. Český západ byl její pramen obnoven, zastřešen a byla upravena přístupová pěšina.

Takže neváhejte a vypravte se sem, třeba právě nyní v proudu babího léta.

Více informací o zážitkové trase Vidžín-Telecí potok-Dřevohryzská kyselka i dalších lokalitách najdete na webových stránkách www.blizprirode.cz.

Bližší informace:

Jiří Šindelář
ZO ČSOP Berkut
tel: 736 642 792
e-mail:

Lucie Matulová
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: