Vidět kachny divoké v centru Prahy na Vltavě není žádnou vzácností. Pokud se však kachny zdržují přímo v památkovém objektu, je to přinejmenším nezvyklé.

Dvě kachny divoké se v úterý odpoledne ocitly přímo na vnitřním nádvoří Národní knihovny v pražském Klementinu. S největší pravděpodobností si kvůli špatnému počasí spletly nádvoří s vodní plochou. Jelikož jde o malou plochu obehnanou vysokými zdmi, nedokázaly už nalézt cestu zpět. Seděly na dlažbě, občas se pokusily o odlet, vždy však neúspěšně.

Proto se zaměstnanci knihovny obrátili s prosbou o pomoc na Český svaz ochránců přírody, který zajišťuje (nejen) v Praze záchranu volně žijících divokých zvířat.

Po příjezdu na místo seděl páreček kachen nehnutě poblíž kašny. Pomalu jsme se k němu přiblížili a pomocí vrhací sítě jsme se pokusili o odchyt. Kachny však včas zaregistrovaly nebezpečí a poodletěly do rohu nádvoří. Toho jsme využili a hodem sítě odchytili samičku. Po prohlídce, zda není zraněná a jejím umístění do přepravky nás čekal odchyt samce. Ten se podařil až na druhý pokus, kdy po nárazu do skleněné výplně studovny kačer ztratil na okamžik orientaci. Celé akci přihlíželi kromě zaměstnanců knihovny i mnozí překvapení návštěvníci.

Obě kachny byly naštěstí nezraněné. Odvezli jsme je proto k řece poblíž pražské Výtoně. Kachny se okamžitě vydaly na vodní plochu a poté společně odpluly po Vltavě.

David Zítek

Český svaz ochránců přírody

774 155 155

fotogalerie: