Ochránci přírody z Rakovnicka pátrají opětovně po patnácti letech po orchidejích v oblasti pahorkatiny Džbán. Kde jsou, kolik jich je, jak se jim daří, co je ohrožuje a jak jim pomoci? Na tyto otázky se snaží získat odpovědi.

V České republice se vyskytuje přirozeně kolem 60 druhů orchidejí, většina z nich je chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny. Mnohé nám dříve v krajině ubyly s ohledem na změny v jejím využívání, odvodňování, intenzivní lesní obhospodařování, či ponechání půdy ladem. Právě proto se na orchideje zaměřili členové Českého svazu ochránců přírody ze základní organizace Silvatica.

V oblasti Džbánu, jedné z nevýznamnějších lokalit výskytu orchidejí v ČR, byly orchideje zmapovány v letech 2002 a 2003, tehdy bylo nalezeno 13 druhů na 106 lokalitách, zejména v lesích. Po patnácti letech se rozhodli ochránci takové šetření zopakovat a druhým rokem provádí mapování orchidejí, které bude letos dokončeno. V dané oblasti byla provedena řada terénních pochůzek, některé záznamy byly fotograficky zdokumentovány. Údaje o poloze výskytu byly zaznamenány také pomocí přístrojů GPS. Již nyní nalezli na 160 lokalit a zaznamenali celkem výskyt 18 druhů a věří, že celkový počet ještě není konečný. Rozloha prozkoumaného území překračuje 200 km2.

Je potěšitelné, že celkový počet zaznamenaných druhů i množství lokalit je zde nyní větší než před 15 lety, ale neznamená to, že z některých lokalit orchideje nevymizely, nebo že u některých druhů nebyl zaznamenán výrazný početní úbytek. Získané údaje budou využity zejména při další komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků, zejména lesů. Cílem je dohodnout takový způsob obhospodařování lesů, který by umožnil přežití orchidejí.

Výsledky mapování budou též předány do centrální evidence státní ochrany přírody pro další využití.

Projekt Orchideje Džbánu 2019 byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR.