Kosy a hrábě na pomoc koniklecům

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2023 Rokem konikleců. Nestačí však těšit se z krásných květů. Koniklecům je také třeba pomoci, aby zde kvetly i za deset, dvacet či padesát let. Pozemkové spolky o desítky lokalit s výskytem konikleců pravidelně pečují. A prosí veřejnost: pomozte nám!

Koniklece se v naší krajině potýkají s různými problémy, jedním z největších je zarůstání míst jejich výskytu. Koniklece jsou druhy světlomilné, a především, pro klíčení svých semen potřebují narušený drn s volným přístupem k půdě. Lokality konikleců jsou často bývalé pastviny, kde zvířata udržovala nízký porost a kopýtky narušovala drn. Jinde se alespoň pravidelně sekala tráva. Krom toho, že tohle po staletí tradiční využívání ve druhé polovině minulého století ustalo, přidal se i další problém. V důsledku různých lidských aktivit je dnes v přírodě ohromné množství živin (zejména dusíku), které způsobuje, že vše zarůstá mnohem rychleji než kdy dřív; často zarůstají křovinami i skály, které byly vždy přirozeně holé. Pokud se chceme i v budoucnosti radovat z krásy konikleců, nezbývá než se o koniklecové lokality postarat. Ne všude je vhodné či možné obnovit pastvu, proto berou každoročně členové pozemkových spolků do rukou kosy, křovinořezy, hrábě a plachty a vyráží louky po odkvětu konikleců posekat a důkladně vyhrabat. Vzhledem k tomu, že koniklece přežívají často na extrémně svažitých, kamenitých, špatně přístupných místech, není to lehká práce. A tak prosí veřejnost: přijďte nám pomoci. Není lepšího tělocviku než práce na louce! Přitom můžete mnohé vidět, mnohé zažít, setkat se se zajímavými lidmi.

Již této víkend, 26. – 28. května 2023, je možno pomoci místní organizaci ČSOP Hořepník na Ondratické pískovně nedaleko Brodku u Prostějova. Velice bohatá populace koniklece velkokvětého na okraji aktivní pískovny je jedním z míst, které kdyby členové spolku náhodou neobjevili a nezačali se o ně starat, možná již neexistují. Spí se ve stanech, bonusem pro dobrovolníky je skvělá večeře na grilu. Chcete-li přijít, prosíme nahlásit se na či 776 799 288.

V sobotu 10. června 2023 se bude konat brigáda v Praze na Pitkovické stráni. O lokalitu s jedním z nejpočetnějších výskytů koniklece lučního u nás se stará pozemkový spolek Botič-Rokytka již čtyřicet let. Sraz na stráni v 9:00. Bližší informace poskytne Jitka Loubová (, 776 021 900).

O týden později, 17. června 2023, zve pozemkový spolek Rezekvítek na Kamenný vrch v Brně. Populární lokalita v sousedství jednoho z velkých brněnských sídlišť, která je vůbec nejbohatší populací koniklece velkokvětého, je v péči dobrovolníků také již několik desetiletí. Brigáda je od 9 do 13, zároveň ve stejný čas jsou na lokalitě i zábavná a naučná stanoviště pro děti. Bližší informace , 543 216 483.

Během sezóny se jistě objeví další místa a termíny – sledujte kalendáře akcí na vikendproprirodu.czrokkoniklecu.cz.

Výskyt konikleců identifikuje přírodně zachovalá místa stepního či lesostepního charakteru. Na takových místech rostou a žijí vedle konikleců i desítky dalších vzácných, avšak méně nápadných druhů – ostřic, trav, brouků, pavouků…. Pokud pečujeme „o koniklece“, pomáháme i všem těmto dalším obyvatelům stepí. Tedy celkové biodiverzitě, která právě dnes slaví svůj mezinárodní svátek!

V péči pozemkových spolků, tedy neziskových subjektů pečujících dlouhodobě o naše přírodní a kulturní dědictví, je několik desítek lokalit s výskytem konikleců po celé republice. Většinu jich mají od vlastníků pronajatou, některé i samy vlastní.

Program na podporu pozemkových spolků i kampaň Víkend pro přírodu byly v letošním roce podpořeny grantem Ministerstva životního prostředí.

Bližší informace: Jan Moravec – 777 O63 314,

Fotografie ke stažení