Kozmické ptačí louky – jedinečná ukázka skloubení šetrného hospodaření a ochrany přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) představil veřejnosti novou sedmimetrovou pozorovatelnu v rámci unikátního území Kozmických ptačích luk. Turisticky atraktivní cíl se nachází mezi Ostravou a Opavou. Jedná se již o jedenáctou lokalitu v Moravskoslezském kraji zpřístupněnou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

„Kozmické ptačí louky určitě stojí za pozornost. Jsou názorným příkladem toho, že i dnes lze zemědělsky hospodařit a zároveň zachovat významné přírodní hodnoty. Přiblížení a vysvětlení této problematiky je jedním z nosných cílů tohoto projektu,“ říká za ČSOP předseda Libor Ambrozek a dodává: „Nově vybudovaná pozorovatelna zájemcům umožní poznat svět ptáků i dalších živočichů z bezprostřední blízkosti.“
Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou chráněné druhy, jako volavka bílá, orel mořský, čáp černý či moudivláček lužní, ale i pestrá paleta běžných druhů ptáků. I ty návštěvníkům představí spolu s dalšími zdejšími zajímavostmi sedm nových informačních panelů a ptačí pozorovatelna.
„Projektům v oblasti ochrany přírody pomáháme systematicky a dlouhodobě. Tato již celkem sedmdesátá první lokalita zpřístupněná s ČSOP přesně naplňuje poslání našeho programu NET4GAS Blíž přírodě, neboť návštěvníkům poučnou i zábavnou formou představuje hodnoty naší přírody,“ uvádí Radek Benčík, jednatel a výkonný ředitel pro provoz společnosti NET4GAS, která je od roku 2007 generálním partnerem ČSOP.
Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních luk v povodí řeky Opavy. Ani jemu se v minulosti nevyhnuly meliorační úpravy a narovnávání toků včetně zavážení či soustavného odvodňování mokřadů (60. – 80. léta 20. století). Stav území se nadále rychle zhoršoval, velká část luk byla přeorána na políčka a další části byly osázeny smrky a borovicemi. To významně zdecimovalo rostlinná společenstva, což se následně projevilo i v úbytku zdejších motýlů a ptáků. Přes všechna tato negativa si louky alespoň částečně zachovaly vysokou biologickou hodnotu. V letech 2013–2014 se zde za podpory Operačního programu životní prostředí udělaly tůně a celková revitalizace mokřadu.
„Pro náš spolek se nejedná o jednorázovou akci. Na Kozmických loukách plánujeme další programy pro veřejnost, například komentované vycházky pro děti a mládež a ve spolupráci s ornitology Dny ptactva. Rádi bychom veřejnost zapojili také do zveřejňování vlastních pozorování prostřednictvím formuláře na našem webu,“ doplňuje předseda základní organizace ČSOP Ochránce a zároveň místní hospodář Kamil Lisal.  
Sedmimetrová ptačí pozorovatelna se nachází jihozápadně od obce Kozmice. V těsné blízkosti tu vede silnice i železnice mezi Ostravou a Opavou. Na lokalitu se návštěvník dostane od železničního nádraží v Jilešovicích po cyklotrase č. 6128. GPS: 49.9033222N, 18.1360383E.

Kontakt: Lucie Matulová, ÚVR ČSOP, tel.: 731760872