Křížovský lom – nahlédněte do nitra hory

Pravonín – Křížov; 22. října 2019: Český svaz ochránců přírody (ČSOP) dnes představil veřejnosti na Podblanicku další unikátní geologickou lokalitu – Křížovský lom. Lom byl zpřístupněn díky programu NET4GAS Blíž přírodě.

V Křížovském lomu na Podblanicku se v minulém století těžil stavební kámen. Po ukončení prací začal lom pomalu zarůstat. Dnes by byl už zarostlý hustým křovím a stromy, kdyby se o něj nezačala starat místí organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Díky nim je tu dnes co ukazovat – jak z geologie, tak ze živé přírody. Proto zde ČSOP prostřednictvím interpretačních prvků seznamuje návštěvníky s různorodými stanovišti a jejich poklady.

 Nedaleko Velkého Blaníku se zakusuje do vrchu Křížovská hůra lom, v němž se těžila blanická ortorula; kámen, z něhož je tvořen i legendární Blaník. Po ukončení těžby v roce 1986 byl lom ponechán samovolnému vývoji. Na holých skalách se vytvořila vzácná společenstva rostlin a živočichů, kterým vyhovují takováto extrémní stanoviště (kterých je dnes v naší krajině velmi málo). Osluněné plochy skal hostí vzácnější druhy hmyzu, jako je třeba motýl okáč strdivkový, potkáte tu i vyhřívající se ještěrky obecné. Nejcennějším pokladem lomu jsou ale lišejníky, vědci jich zde našli 78 druhů! Na kamenech najdete např. šálečku, na zemi dutohlávku a na stromech třeba provazovku. Lom však postupně zarůstal a vzácné druhy mizely. Lokalitu si proto vzali pod křídla místní ochránci přírody ze ZO ČSOP Vlašim, kteří se snaží pomocí pil udržet její původní tvář. Na dně navíc vyhloubili jezírko, které napájí jen dešťová voda. To v krátké době osídlily vodní rostliny a stalo se útočištěm pro obojživelníky.

 „V letošním roce jsme se rozhodli, že využijeme možnosti programu NET4GAS Blíž přírodě a lom zpřístupníme veřejnosti. Je důležité lidem vysvětlit, že různorodá přírodní stanoviště a péče o ně znamenají větší biodiverzitu. Navíc si zde návštěvníci budou mít možnost detailně nastudovat zajímavé složení horniny, se kterou je možné setkat se v okolí na mnoha krajinných i stavebních prvcích.“ říká Karel Kříž ze základní organizace ČSOP Vlašim. V rámci projektu zde bylo instalováno 6 informačních tabulí, vytvořen detailní výbrus blanické ortoruly. Je tu připraveno i ohniště, takže je možné strávit tu příjemný večer.

 Křížovský lom leží jižně od Vlašimi při komunikaci vedoucí z obce Kondrac do Křížova, zhruba 1,5 km severně od Křížova. GPS: 49°39’6.844″N