Krvavky a jiné záhady starých odrůd k vidění (a ochutnání) do neděle

Dnes začíná v pražském Domě ochránců přírody výstava starých ovocných odrůd. Potrvá jen do neděle. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Na výstavě se představí 88 letních odrůd ovoce. Mezi nimi je i kolekce záhadných červených hrušek krvavek, některé z nich zatím vůbec nejsou popsané.

V severozápadních Čechách se docela hojně vyskytují staré stromy plné červených hrušek. Mají i červenou dužinu. Je jasné, že jde o nějakou odrůdu hrušky krvavky. Jenže velikost plodů je mnohem větší, než má skupina krvavých odrůd. Zřejmě jde o krvavku velkou. Toto jméno je právě v souvislosti se SZ Čechami zmíněno v jednom z ovocnářských sborníků z počátku minulého století. Odborný popis této odrůdy však v literatuře z neznámých důvodů chybí.

Jiná záhadná krvavka pochází z pražského Petřína. Odborníci se nemohou shodnout, o jakou odrůdu jde. Pravděpodobně o nějakou novou, doposud nepopsanou! Tato hruška absolutně vyniká svojí chutí nad ostatními krvavkami.

Na výstavě uvidíte řadu dalších odrůd hrušek. Mezi nimi například hrušky ze stromu starého 250 let. K vidění jsou i švestky, myrobalány i pár odrůd letních jablek. Výstava má i doprovodný program – odbornou poradnu, přednášku o moštování. Samozřejmostí je, že návštěvníci mohou ovoce i ochutnat.
Výstava se koná v rámci tradičního programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách i genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz

Program v tomto roce kromě Lesů České republiky, s.p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity (jehož je Oživení starých odrůd součástí) a Ministerstva životního prostředí významně podpořilo i Ministerstvo zemědělství.

Konání cyklu výstav starých ovocných odrůd v Domě ochránců přírody v Praze je možné díky laskavé podpoře hlavního města Prahy.

Program výstavy naleznete zde: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8619

Fotografie záhadných krvavek jsou volně k použití zde: www.uschovna.cz/zasilka/PIJK4T9M5YIT4HVY-ZN3

Kontakt:
Martin Lípa, odborný garant programu Oživení starých odrůd, tel. 777086620, mail: 
Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, tel. 602395473, mail: