Kudlačena na Horní Bečvě – další zpřístupněný Beskydský skvost

Beskydská přírodní památka Kudlačena se nachází na katastru obce Horní Bečva v okrese Vsetín. Jedná se o typickou valašskou sihlu – podhorskou rašelinnou louku, jakých je v Beskydech poskrovnu. I když lokalita není příliš rozlehlá (chráněná část má 5,48 ha), je unikátní ukázkou podmáčených lučních stanovišť se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů a typickým pasekářským osídlením v okolí.

V těsné blízkosti chráněného území byly instalovány dva informační panely pojednávající o přírodě a historii jednoho z přírodovědně nejzajímavějších míst v Beskydech, byla upravena studánka a instalována malá lavička pro návštěvníky. Lokalitu v sobotu dne 3.10.2009 zpřístupnilo veřejnosti Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s majitelem pozemku a za přispění generálního partnera ČSOP, RWE Transgas Net, v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“  

Bližší informace:

Miroslav Dvorský                                                        
SmRS ČSOP Valašské Meziříčí                                       
Tel: 571 621 602                                                       
e-mail:

Patrik Sláma
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: