Lesní rezervace Ščúrnica se rozšířila na 25 hektarů

Český svaz ochránců přírody v jarních měsících úspěšně vykoupil v rámci sbírky Místo pro přírodu dalších 2,4 ha bělokarpatského lesa na Valašsku.

Před 10 lety, kdy výkup pozemků na Ščúrnici začal, to vypadalo jako fantazie. Vykoupit původní bělokarpatský jedlobukový les, zachránit ho před vykácením a jako soukromou lesní rezervaci ho nechat volně růst. Díky trpělivé práci členů místní organizace ČSOP Kosenka při jednání s vlastníky a zejména díky stovkám dárců sbírky Místo pro přírodu se postupně daří vykupovat další a další pozemky.
V jarních měsících tohoto roku bylo vykoupeno dalších 2,4 hektaru. Nyní tak Ščúrnica dosahuje rozlohy již takřka 25 hektarů! „To, že se podařilo vykoupit již takto velké území, má význam nejen pro přírodu, ale i sociální. Tento poslední výkup je toho důkazem. Vlastníci těchto pozemků váhali s prodejem několik let, souhlasili, až když mohli delší dobu vidět smysluplnost celého projektu,“ připomíná Miroslav Janík z ČSOP KOSENKA. Ščúrnica je součástí cenného krajinného komplexu severní části Bílých Karpat – turisticky atraktivního okolí Královce.  
Na výkup pozemků, a tím záchranu nejen Ščúrnice, ale také dalších hodnotných přírodních lokalit, můžete přispět na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Chcete-li, aby byl váš dar použit konkrétně na další rozšíření Ščúrnice, připište specifický symbol 103.
Bližší informace naleznete na stránkách www.mistoproprirodu.cz a www.zachranles.cz.