Lesní školky v ohrožení!

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichystalo zákon o dětských skupinách. Důsledkem přijetí tohoto zákona bude zánik více než stovky tzv. lesních školek, protože zákon s podobnými uskupeními dětí, které tráví předškolní výchovu výhradně v přírodě, nepočítá. Přitom řada těchto školek před nedávnem vznikla  s pomocí dotace státu. Návrh zákona bohužel již prošel Poslaneckou sněmovnou do Senátu. Český svaz ochránců přírody, který sám provozuje několik těchto školek, nyní žádá senátory, aby zákon vrátili zpět do sněmovny a dali tak lesním školkám šanci.
Český svaz ochránců přírody s potěšením sledoval rostoucí trend budování lesních mateřských školek a klubů. Většina těchto zařízení vznikala a vzniká z iniciativy rodičů, pro které má zásadní význam každodenní pobyt dětí venku a v přírodě. Už jen fakt, že během několika málo let vznikla podobných zařízení v naší republice více než stovka, svědčí o tom, že zde vyrostla generace mladých rodičů, kteří si přejí pro své děti něco ještě jiného, než bylo doposud nabízeno v rámci předškolního vzdělávání a výchovy.
Lesní školky odvozují svůj název od toho, že zázemí pro děti v těchto školkách a klubech bývá pokud možno stranou „civilizace“, ideálně v lese. Rodiče pro děti svépomocně budují jurty, teepee nebo zvelebují maringotky. I Český svaz ochránců přírody prostřednictvím některých svých základních organizací zastřešuje činnost lesních mateřských klubů – a dělá to s potěšením a rád, protože z malých lesoškoláčků vyrůstají děti s pozitivním vztahem k přírodě.
S přijetím nového zákona o dětské skupině, který poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení na své červnové schůzi se ale ukázalo, že parametrům navrženým v zákoně velká většina lesních školek už ze své podstaty nedostojí. Lesní školky ani nemohou mít parametry dětské skupiny, protože těžištěm jejich vzdělávacího programu je celodenní pobyt venku.
Proto apelujeme na senátory, aby vrátili zákon o dětské skupině do poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který umožní registrovat se u MPSV těm uskupením, která chtějí být registrována jako dětské skupiny – ti také budou daňově zvýhodněni. Těm, kdo registrováni být nechtějí a daňové výhody čerpat nebudou, bude ponechána svoboda v rozhodování, jakým způsobem a v jakém prostředí si přejí své děti vést a vzdělávat. Řada organizací vybudovala zázemí podle vzoru zahraniční dobré praxe (často i z dotací MŽP nebo evropských fondů) a podle nového zákona by byli nuceni je nyní zavřít nebo nákladně přestavovat.
Žádáme Vás proto o podporu volitelné registrace – kdo se nebude chtít registrovat, nebude dětskou skupinou, ale bude mít možnost fungovat dále. Tuto filozofii doporučila už stálá sněmovní komise pro rodinu (sněmovní tisk č. 82/3), bohužel ji Sněmovna nevyslyšela. Bylo by velmi nešťastné, aby se dlouho očekávaný zákon o dětských skupinách, který je zatím nahrazován iniciativou zdola, stal hrobařem jiné rodičovské aktivity, která je pro rozvoj společnosti určitě neméně důležitá.