Lesníci a ochranáři společně chrání doupné stromy

V jihomoravském pohoří Chřiby se v dutinách hnízdící ptáci nemusí bát o svá hnízda. Ochránci přírody ve spolupráci s lesníky zde letos začali s vyhledáváním a označováním stromů s dutinami. Stromy, které označí modrým trojúhelníkem, nebudou pokáceny. V jejich dutinách tak mohou bezpečně hnízdit vzácní ptáci jako je datel černý, holub doupňák či sova sýc rousný. Letos již bylo nalezeno a označeno přes 100 dutin.

V tomto roce začala základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Buchlovicích po dohodě s Lesy České republiky, Lesní správou Buchlovice označovat doupné stromy na území o rozloze 2000 ha v revírech Kvasice a Kostelany. Speciální pozornost je zaměřena na porosty nacházející se v projektech těžební činnosti pro následující roky. Následná těžba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození těchto stromů a aby mohly sloužit živočichům i v době růstu následného mladého porostu.

Řada druhů ptáků si neumí sama vydlabat hnízdní dutinu a je tak odkázána na doupné stromy ponechané v lesních porostech. Jde o holuby doupňáky, krutihlavy, sýkorky, brhlíky, lejsky, rehky zahradní, ze sov o kulíšky, puštíky, sýce, sýčky a další. V tlejícím trouchu a odumřelém dřevě starých stromů se vyvíjí i mnoho nezřídka vzácných druhů bezobratlých a celá řada zajímavých a vzácných hub. Ptačí budky bohužel nedokáží přirozeně vzniklé dutiny zcela nahradit, některé druhy ptáků budky vůbec nepřijmou. Dutiny mají ve velké oblibě také plši, plšíci, myšice, veverky nebo netopýři, kteří je využívají i k přezimování. Velkou zajímavostí je, že dutiny, které vydlabal datel, začal obsazovat velmi vzácný sýc rousný. Proto v omezené míře tyto staré duté stromy patří i do hospodářského lesa. Ochránci přírody i lesníci si to uvědomují.

Spolupráce státního podniku Lesy České republiky a Českého svazu ochránců přírody trvá na ústřední úrovni už 12 roků, spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech má však tradici mnohem delší.

Bližší informace:

Ing. Martin Tomešek, ZO ČSOP Buchlovice – 732 943 438

Kateřina Adámková, Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP – 222 516 115