Lesníci a ochranáři spolupracují při ochraně botanických pokladů Džbánu

Kriticky ohrožené rostliny zvonovec liliolistý a kýchavice černá či nádherná orchidej střevíčník pantoflíček jsou jen některé z mnoha botanických unikátů, které díky mnohaleté perfektní spolupráci ochranářů a lesníků v tajemném kraji na pomezí Středních a Severních Čech přežívají.

Málokdo ví, kde Džbán vlastně leží. Tohle zalesněné opukové „pohoříčko“ na pomezí Kladenska, Lounska a Rakovnicka dosud uniká pozornosti nejen turistů, ale i přírodovědců. Jedněmi z těch, kteří ve Džbánu objevili skrytý poklad, jsou členové místní základní organizace Českého svazu ochránců přírody Silvatica. Již řadu let procházejí Džbán křížem krážem a objevují stále další netušené unikáty. Protože většina jejich lokalit leží v lese a není dosud nijak zákonem chráněna, spojili se pro jejich ochranu a leckdy i záchranu s místními lesníky. „Spolupráce s Lesy České republiky je tady perfektní,“ pochvaluje si předseda organizace Václav Somol mnohaletou spolupráci především s pracovníky lesní správy Lužná, ale i sousední lesní správy Žatec.

„To, že taky někde u hříškovské silnice roste celoevropsky chráněný zvonovec liliolistý, jsme tušili. Informaci o něm jsme objevili v kartotéce pana Roubala z počátku 70. let,“ pokračuje. Téměř čtyřicet let starý nález byl po usilovném pátrání znovu potvrzen až loni. Zvonovec dlouho unikal pozornosti, protože málokdy vykvete. Skoro všechny rostliny totiž zvěř okouše, jen co vyrazí ze země. Ochránci přírody se proto bezprostředně po nálezu domluvili s lesníky, že lokalitu proti okusu oplotí. A jak se dohodli, tak se stalo. Oplocenka již od letošního jara stojí.

Dalším z příkladů takové spolupráce je kýchavice černá, kriticky ohrožená rostlina, která kromě Džbánu roste už jen v Českém krasu a na několika málo lokalitách na jižní Moravě. Na Džbánu roste na deset tisíc rostlin, což je naprostá většina její populace. Dneska již mají správci lesa díky systematickému mapování ČSOP přesné mapy výskytu této rostliny, a tak jí přizpůsobují zásahy, které v těchto místech provádějí.

Pozornosti občas mohou uniknout i tak nápadné rostliny, jako je naše největší orchidej střevíčník pantoflíček. „Není to nic divného, my ho systematicky hledáme více než deset let, a přesto stále nacházíme nové lokality“, ujišťuje Václav Somol. A hned vypráví, jak předloni přišli na jednu z lokalit a zjistili, že je tam vyznačená těžba. Kontaktovali neprodleně místního revírníka, který o lokalitě střevíčníku shodou okolností nevěděl. Po společné pochůzce lokalitou však upravil podmínky těžby a plán nových výsadeb tak, aby lokalita střevíčníku zůstala nepoškozena a zachována.

Botanické mapování Džbánu pokračuje, a tak se lze těšit na další překvapení. Díky vstřícnému přístupu Lesů České republiky je velká šance, že objevy nebudou jen zdokumentováním zanikajícího stavu.

Spolupráce státního podniku Lesy České republiky a Českého svazu ochránců přírody trvá na ústřední úrovni už 12 roků, spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech má však tradici mnohem delší.

Bližší informace:
Václav Somol, ZO ČSOP Silvatica – 721 544 784
Petr Stýblo, Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP – 602 395 473