Lesníci a ochránci přírody na Rakovnicku společně bojují s invazivními druhy rostlin

Lesy ČR se dlouhodobě snaží bojovat proti nežádoucímu šíření nepůvodních druhů rostlin. Jedná se například o křídlatku japonskou, sachalinskou a českou, netýkavku žláznatou nebo bolševník velkolepý. Mezi regiony, kde Lesy ČR v této věci spolupracují s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), patří Rakovnicko ve Středočeském kraji.

Křídlatky, netýkavka žláznatá i bolševník velkolepý se řadí mezi takzvané invazivní druhy. Nejsou u nás původní, ale jsou schopny se v našich podmínkách rychle šířit. Přitom vytlačují původní rostliny a představují tak velké nebezpečí pro naši biodiverzitu. I proto Lesy ČR v rámci strategie na podporu veřejně prospěšných funkcí lesů shrnuté v dokumentu Program 2000, přijatém v roce 1999, zakotvily jejich potlačování jako jedno z opatření na ochranu biologické rozmanitosti naší přírody.

Spolupráce Lesů ČR a ZO ČSOP Silvatica zaměřená na likvidaci invazivních druhů v povodí Rakovnického potoka a Klíčavy probíhá letos druhým rokem a řeší likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté na území o celkové rozloze přibližně 280 km². Na začátku zde bylo zmapováno celkem 42 lokalit bolševníku velkolepého, 34 lokalit křídlatek a 3 lokality netýkavky žláznaté. Bolševník velkolepý je potlačován aplikací herbicidu na list, menší lokality pak mechanicky vyrytím či osekáním květů. Křídlatky jsou likvidovány rovněž aplikací herbicidu na list, netýkavka žláznatá vytrháváním. Veškerá opatření probíhají v souladu s platnými právními předpisy.

Je známo, že boj s těmito rostlinami je během na dlouhou trať. I po jejich úspěšné likvidaci je nutné původní lokality ještě několik let sledovat. Po loňských zásazích zanikla přibližně polovina lokalit bolševníku a všechny lokality netýkavky. Křídlatky na většině lokalit částečně obrůstaly. V letošním roce jsou již všechny lokality bolševníku ošetřeny, práce v lokalitách křídlatek budou zahájeny v průběhu srpna.

Likvidace invazivních rostlin v povodí Rakovnického potoka a Klíčavy je jedním z více než dvou set projektů Národního programu Ochrana biodiverzity ČSOP, podpořených Ministerstvem životního prostředí a státním podnikem Lesy České republiky – generálním partnerem programu. Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 15. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.