Lesy ČR podpořily projekt Mezinárodní noci pro netopýry

Lesy ČR podporují nejznámější osvětovou akci zaměřenou na netopýry – Mezinárodní (dříve Evropskou) noc pro netopýry. Koordinace Mezinárodní netopýří noci v ČR je jedním z více než dvou set projektů ČSOP podpořených letos státním podnikem Lesy České republiky – generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. V letošním roce proběhne tato akce na 48 místech České republiky. Akci u nás koordinují členové základní organizace ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory v Liberci.
 

Český svaz chránců přírody (ČSOP) za podpory Lesů ČR koordinuje program Sledování a ochrana netopýrů, který se zabývá praktickou ochranou netopýrů. V tomto programu ochránci přírody doposud realizovali 110 projektů zaměřených na sledování výskytu netopýrů a vrápenců, ochranu jejich zimovišť a letních sídel a vyvěšování netopýřích budek. Součástí programu je také zvyšování povědomí laické veřejnosti o těchto zajímavých zvířatech.
 

Na území České republiky bylo dosud objeveno 25 druhů netopýrů a 2 druhy vrápenců. Toto číslo ale nemusí být konečné, protože informace o netopýrech z mnoha území republiky doposud chybí. Například v loňském roce se podařilo v západních Čechách nově objevit netopýra pobřežního. Mapování výskytu ale není jedinou náplní programu. Důležitým předpokladem ochrany netopýrů je ochrana míst, kde žijí – zimovišť a letních kolonií. Proto ochránci přírody zajišťují před nezvanými návštěvníky vstupy do štol a jeskyní, kde tito savci zimují, instalují vletové otvory do půdních prostor, kde se ukrývají jejich letní kolonie, či společně s lesníky chrání doupné stromy nebo vyvěšují speciální budky pro netopýry v místech, kde je nedostatek přirozených dutin.

Česká republika se letos v polovině srpna již po patnácté připojí k mezinárodní propagační akci na ochranu netopýrů – Mezinárodní (dříve Evropské) noci pro netopýry. Pořádání této akce se účastní již 63 zemí světa. V letošním roce se návštěvníci na 48 místech republiky budou mít možnost seznámit s životem netopýrů a jeho zvláštnostmi. Neméně zajímavé budou také ukázky živých netopýrů, ať už trvale handicapovaných, nebo těch, které se během Mezinárodní noci pro netopýry podaří odchytit. Seznam všech pořádaných akcí je ke zhlédnutí na Facebooku na stránkách Mezinárodní noc pro netopýry.

Spolupráce mezi Lesy ČR a ČSOP letos probíhá již 14. rokem. Uskutečňuje se jak v praktické ochraně přírody, tak i v ekologické výchově. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.