Letnění se podařilo! aneb na Jihlavsku máme „žabník“

Tisíce pulců a stovky dospělých žab několika běžnějších i vzácnějších druhů jsou touto dobou k vidění v jednom z „míst pro přírodu“ – rybníku V seči na Jihlavsku.

Rybník V seči nedaleko Jersína na Jihlavsku byl před třemi lety vykoupen Českým svazem ochránců přírody právě z důvodu ochrany obojživelníků; jde o jeden z mála rybníků v oblasti nezasažených intenzivním rybářským hospodařením. Rybník však nebyl v úplně dobré kondici, bylo v něm spousta kalu a živin z výše položených rybníků. Proto bylo přistoupeno k jeho letnění, prastaré, dnes již nepříliš používané technologii, která zlepšuje fyzikální i chemické vlastnosti rybníka. Po celý minulý rok byl rybník vypuštěn. Rostliny, které na jeho dně vyrostly, byly posečeny a odvezeny, čímž se z rybníku velké množství přebytečných živin odstranilo. Koncem roku byl rybník po více jak dvanácti měsících napuštěn a netrpělivě jsme čekali, jak se letnění projeví.

Současný stav? Průzračně čistá voda plná obojživelníků. Tisíce pulců vzácných žab blatnice skvrnité a rosničky zelené i o něco běžnějších ropuchy obecné a skokana hnědého. A při březích skřehotají desítky, možná i stovky chráněných skokanů krátkonohých, které mají dobu rozmnožování až nyní.
Výkup rybníka proběhl z prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Mokřady (www.mokrady.wbs.cz).

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 15 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již téměř 140 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz

Pozemkový spolek Mokřady je neziskovou organizací, zaměřenou na ochranu mokřadů se zvláštním důrazem na obojživelníky, ať již jde o praktický management lokalit (především budování a obnova tůní) či o nejrůznější osvětové akce. Působí zejména na Jihlavsku, ale různé aktivity má i v jiných částech republiky. Webové stránky spolku jsou www.mokrady.wbs.cz.