Letní péče o Břevnovský sad

V pátek 21. 8. 2020 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) upořádal letní dobrovolnickou akci zaměřenou na letní péči o genofondový sad starých odrůd ovoce. Ačkoliv teploty vystoupaly nad 30 stupňů, sešla se desítka nadšenců. Někteří z nich přišli do klášterní zahrady opakovaně. Vloni na podzim tu sázeli staré odrůdy meruněk.

Nejprve nás správce lokality seznámil s aktuální situací v sadu. Vysvětlili jsme si, principy nezbytné péče. V sadu jsou již několik let vysázeny staré odrůdy ovocných stromů, zejména třešně, slivoně, jabloně, hrušně, ale také moruše, kaštanovníky či oskeruše. Stromy již zesílily, zakořenily a jsou ve stádiu, kdy je možné odstranit ochranné ohradníky z kůlů a pletiva. Pak bude moci být i porost kolem kmínku snadněji posekán a odstraněn.

Každý strom měl původně etiketu s číslem stromu názvem odrůdy a QR kódem, jehož prostřednictvím lze načíst podrobnější informace o odrůdě přímo z webu: www.stareodrudy.cz. Tyto návěsky jsou však zčásti poškozené, někde stržené. Plánujeme proto jejich obnovu tak, aby veřejnost měla možnost dozvědět se o odrůdách více přímo na místě u stromu.

Práce dobrovolníků spočívala v odstranění pletiva z kůlů za pomocí kleští, rozpletení uzavřeného kruhu pletiva a vyjmutí kůlů ze země. Další skupina se pak věnovala shrabování sena v této genofondové ploše.

I přes úmorné horko se podařilo postupně projít celý sad a odstranit všechny nepotřebné ohradníky. Zůstalo jich záměrně zachováno jen několik u některých slabších stromů.

V rámci projektu Péče o výsadby ovocných stromů v Praze, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy a za laskavého přispění Nadačního fondu Sberbank CZ, generálního partnera programu Oživení starých odrůd, budou akce celoroční péče pokračovat ještě na podzim a v průběhu příštího roku. Zájemci se tak mohou postupně seznámit se sezónními činnostmi v sadu a vytvořit si ke stromům, o něž pečují, bližší vztah.

Informace o starých ovocných odrůdách i genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz.

Fotky ke stažení zde: https://www.zonerama.com/Tradicniodrudyovoce/Album/6493619