Letos popadesáté soutěží školáci o Zlatý list

Přírodovědná a ochranářská soutěž školáků Zlatý list slaví 50 let! U Mnichova Hradiště dnes končí pětidenní národní finále, kterého se účastní 156 dětí. Šestičlenná družstva, která ve dvou věkových kategoriích zvítězila v krajských kolech, se dnes utkají na obávané tradiční „stezce“. Soutěžní stezkou pod širým nebem, konanou za každého počasí a rámovanou zkoušejícími odborníky, dnes projde už třetí generace mladých ochránců přírody. U zrodu Zlatého listu stála Pionýrská organizace a časopis ABC mladých techniků a přírodovědců. V roce 1992 ji převzal Český svaz ochránců přírody (ČSOP). A v tomto roce dostala záštitu Ministerstvo životního prostředí.

Zlatý list (dříve také nazývaný Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční přírodovědná soutěž, pořádaná ČSOP. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. V jednotlivých kolech Zlatého listu (oblastní/místní, krajská a národní) soutěží šestičlenná družstva dvou věkových kategorií, rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci (na národním finále je jich celkem 22) prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu.

„Zlatý list nevyhrávají děti čerpající znalosti pouze z učebnic a internetu, nýbrž děti, které s fundovanými odborníky chodí do přírody, poznávají ji a prakticky chrání. To vidím jako nejcennější hodnotu soutěže Zlatý list,“ říká Milan Maršálek, předseda Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody, které soutěž koordinuje.

„Práce s dětmi v oblasti environmentální výchovy je nejen pro můj rezort, ale i pro celou společnost nedocenitelným přínosem. Dnešní možnosti přístupu mladé generace k informacím jsou sice omračující, ale virtualita nikdy nenahradí znalosti a zkušenosti z terénu, osobní zážitek, poznávání přírody všemi smysly, zvláště pak v týmu a pod vedením kapacit z řad přírodovědců. Soutěži Zlatý list velmi fandím a přeji jí do dalších let mnoho nadšených dětí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Vítězové národního finále 50. ročníku Zlatého listu budou zveřejněni v dnes (24.6.) večer na webu soutěže https://www.zlatylist.cz/.

V tomto roce soutěž Zlatý list významně finančně podpořili:
NET4GAS, s.r.o., generální partner Českého svazu ochránců přírody
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Lesy České republiky, s. p., generální partner národního programu Ochrana biodiverzity
Středočeský kraj
Hlavní město Praha