Letošní Honba za petrklíči začíná

I tento rok má veřejnost možnost zapojit se do projektu občanské vědy „Honba za petrklíči“ a svým pozorováním přírody přispět k celoevropskému výzkumu. V minulém roce se díky dobrovolníkům podařilo nasbírat data o téměř 400 tisících rostlin z 31 zemí. Získané informace pomáhají vědcům k lepšímu poznání nejen prvosenek, ale i dalších druhů. Na jejich základě mohou hodnotit vliv změn v krajině na biodiverzitu. V České republice aktivitu koordinuje Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochránců přírody.

Nápad na celoevropské zkoumání petrklíčů vychází z popularizační iniciativy skupiny evropských vědců, která byla zahájena v Estonsku roku 2019 a kterou koordinují vědci University of Tartu. Iniciativa má za cíl prozkoumat, jestli drastické proměny krajiny, jako je ubývání tradičně obhospodařovaných luk a pastvin, vedou ke změnám v poměru dvou typů květů petrklíčů.

V minulém roce se podařilo nasbírat data o téměř 400 tisících rostlin z 31 zemí. Česká republika byla jednou z nejaktivnějších zemí. V rámci kampaně „Honba za petrklíči“ přispěla do databáze, která obsahuje přes 3 tisíce záznamů z evropských lokalit, téměř 400 záznamy od dobrovolníků.

„Předběžné výsledky ukázaly, že oproti očekávání neexistuje rovnováha mezi dvěma typy petrklíčů. Obvykle je četnost květů typů S a L stejná. To je klíčové pro nalezení vhodného partnera pro opylování, a tak zvýšení stability populace,“ říká Hana Pánková z Botanického ústavu AV ČR