Právě touto dobou vykvétá jeden z prvních jarních keříků – krásný a vzácný lýkovec. Mimo jiné i na Kupsově skále u Vlašimi, o kterou se již řadu let starají členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Letos poprvé jako vlastníci celého cenného území!

 

Kupsova skála se nachází na Podblanicku, poblíž Nesperské Lhoty. Místní ochránci přírody se o ni zajímají již od 60. let minulého století. V průběhu let se znepokojením sledovali, jak populace především vinou nevhodného lesního hospodaření slábne. Jako jediné řešení na záchranu populace tohoto vzácného keříku se ukázalo odkoupení pozemků. Dva ze tří pozemků se podařilo vykoupit už v roce 2005, nyní se k nim podařilo po mnohaletých peripetiích připojit i ten třetí, pro zdejší populaci lýkovce klíčový. Pozemky mohly být koupeny díky darům desítek dárců, kteří přispěli na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu.

 

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) je prudce jedovatý keř z čeledi vrabečnicovité,  lidově zvaný též  čertovo lejko, lejkovec, vlčí lýko, vlčí pepř, divoký pepř, nešlechetník, mordýř lidský nebo vrah lidský. Je to 50 – 130 cm vysoký listnatý opadavý keřík. Rozkvétá brzy na jaře, ještě před vyrašením listů, růžovými trubkovitými květy. Prudce jedovaté jsou nejenom červené peckovité plody, ale i jiné části rostliny, omámit dokáže i dlouhodobé vdechování silné vůně květů.
 
Na návštěvu Kupsovy skály je nejvhodnější právě tato doba, kdy zdejší lýkovce kvetou. Chcete-li k návštěvě odborný komentář lidí, kteří o lokalitu pečují, můžete využít nabídky Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim, který na Kupsovu skálu pořádá tuto neděli – 27. 3. –  exkurzi. Sraz je v 8 hodin u Znosimské brány Vlašimského zámeckého parku.  Na vycházku si rezervujte celé dopoledne. Podrobnosti o exkurzi se dovíte v Podblanickém ekocentru, tel.: 317 845 169.
Dáváte-li přednost individuální návštěvě, pak popis cesty i s mapkou naleznete na www.mistoproprirodu.cz v sekci Zachráněné lokality.
           
Cílem kampaně Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu je prostřednictvím výkupů pozemků zachraňovat přírodu v místech, kde je ohrožena, a vracet ji do míst, odkud byla v minulosti zbytečně vytlačena. Přispět na další výkupy můžete na konto veřejné sbírky 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz či na stránce Místo pro přírodu na Facebooku.