Malý „dárek“ ochráncům přírody k Roku vážek – ohrožený druh vážky objeven na Dobšeně

Na Dobšeně v Bílých Karpatech byl doložen výskyt ohrožené vážky páskovce dvojzubého. Stalo se tak shodou okolností na setkání dárců kampaně Místo pro přírodu, díky nimž byla tato cenná lokalita v roce 2013 vykoupena Českým svazem ochránců přírody.

Páskovec dvojzubý je nápadný svým černožlutým zbarvením i velikostí – patří mezi naše největší vážky, dorůstá délky až 8,5 cm, rozpětí křídel může mít až 10 cm. Potkat ho lze především v Karpatech, ojediněle na severu Čech, na většině území republiky se nevyskytuje. Svým životem je vázán především na lesní prameniště. Samice kladou vajíčka do drobných vodotečí, larvy žijí zahrabané v substrátu na jejich dně, kde loví kořist.

Před vylíhnutím dospělé vážky vylezou larvy z vody na rostliny na břehu. Dospělec vylétne a na rostlině zůstane přichycená prázdná chitinová „schránka“ larvy, takzvaná svlečka. Takovouto svlečku našla jedna z dárkyní kampaně Místo pro přírodu během pravidelného setkání dárců, které se konalo tuto sobotu tentokrát na Dobšeně v nejsevernější části Bílých Karpat. Odborníky byla určena jako svlečka právě páskovce dvojzubého, druhu zařazeného do tzv. červeného seznamu ohrožených živočichů. Ohrožení představují nevhodné zásahy do vodního režimu; odvodňování pramenišť a regulace drobných vodních toků. Dle dostupných informací jde o první nález této velmi zajímavé vážky z Dobšeny.

Dobšena je horská louka na jižních svazích vrchu Královec nad Valašskými Klobouky. Počátkem 80. let ji od zničení zachránila a od té doby o ní pečuje místní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka. Každoročně zde začátkem léta pořádá tradiční kosení. I díky tomu dnes patří k druhově nejbohatším loukám severní části Bílých Karpat. Proslulá je především mezi botaniky – je odtud známo na 360 druhů rostlin, mimo jiné 8 druhů orchidejí. Jak vidno, na své si zde však přijdou i zoologové. V roce 2013 Dobšenu Český svaz ochránců přírody vykoupil.

Poznámky:

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 18 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 160 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Rok 2021 vyhlásil Český svaz ochránců přírody jako Rok vážek. Cílem je upozornit veřejnost na tyto pozoruhodné živočichy a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany (www.rokvazek.cz). Jednou z významných možností ochrany takovýchto míst jsou právě jejich výkupy ochranářskými spolky.

Tradiční kosení bělokapatských luk probíhá ve dvou týdenních turnusech od 3. do 17. června. Dobrovolníci jsou srdečně zváni! Není nutné přijet na celý týden, lze se stavit i jen na pár dní. Bližší info na www.vikendproprirodu.cz.