Město Ostrava je bohatší o dvě nové naučné stezky

V okolí města Ostravy se nacházejí dvě lokality Rezavka a Štěpán. Jedná se o unikátní přírodní lokality s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Právě proto Český svaz ochránců přírody (ČSOP) zpřístupňuje dvě nové naučné stezky v těchto cenných lokalitách. Slavnostní otevření nových naučných stezek se koná právě dnes.

Rezavka byla v roce 1998 vyhlášena přírodní rezervací (PR) a díky tomu si zachovala komplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů. I přes to, že je rezervace sevřena dopravní infrastrukturou (dálnicí D47, silnicí I. třídy – ul. Rudnou a železnicí), stále zůstává přírodním klenotem města Ostravy, s nabídkou poučení, oddechu a relaxace.

Nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují. V severozápadní části rezervace u Vrbenského rybníka byla navíc nově instalována ptačí pozorovatelna nejen pro environmentální výchovů žáků, ale i pro širokou veřejnost.   

Projekt zrealizovala základní organizace ČSOP Alces ve spolupráci s RWE Transgas Net, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ a za podpory dotačního programu KÚ MSK na podporu aktivit v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Přírodní rezervace Štěpán chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Na tyto ekosystémy je vázán výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno až 160 druhů ptáků.

Lokalita se nachází na okraji Ostravy, na katastrech Poruba a Děhylov. Její hranicí prochází značená turistická trasa a cyklostezka, které jsou v období duben – říjen velmi frekventované.

Na naučné stezce je celkem 10 zastavení, z nichž 6 je přímo v přírodní rezervaci Štěpán a další 4 slouží k navedení do přírodní rezervace. Tento nový informační systém poskytuje návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují.

Projekt realizovala Základní organizace ČSOP Onyx za finanční podpory RWE Transgas Net, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě“ a díky finančnímu přispění města Ostravy.

Bližší informace:

Mgr. Roman Barták
Základní organizace ČSOP Onyx
tel.: 724 104 976 

RNDr. Jan Mayer
Základní organizace ČSOP Alces 
tel.: 733 726 250

Patrik Sláma                
Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP    
tel.: 731 760 872