Mezinárodní den biodiverzity se týká i našich zahrad!

V neděli oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Úbytek rozmanitosti druhů divokých zvířat a rostlin je celosvětový problém spojený s ničením přirozeného přírodního prostředí. Alespoň některé typy prostředí, které jsme v přírodě vzali, můžeme ale vytvořit na našich zahradách. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nabízí uživatelům zahrad prostřednictvím akce Živá zahrada pomoc se zvyšováním biodiverzity. O tomto víkendu lze na zahradách pozorovat vybrané živočichy, prostřednictvím webu: http://www.zivazahrada.cz/soutez/  je zaznamenat a zaslat ČSOP. Ochránci přírody pak zpátky účastníkům sdělí, jak je na tom jejich zahrada s biodiverzitou.

Letos už potřinácté proběhne Živá zahrada – oblíbená soutěž, ve které se účastní už více jak 1200 českých a slovenských zahrad. Cílem je poradit lidem, jak přizpůsobovat zahrady i pro život divokých zvířat. Živá zahrada však zároveň přináší cenné údaje o stavu populací mnoha druhů živočichů.

Projekt Živá zahrada je určen laické veřejnosti. Účast v něm nevyžaduje žádné odborné znalosti. Úplně stačí mít zahrádku a umět poznat ty nejběžnější druhy zvířat. Od dneška do neděle pak stačí zapisovat zvířata, která se na zahradě objeví, do mapovací karty na http://www.zivazahrada.cz/soutez/mapovaci-karta/jarni-kolo/. Zároveň je nutné uvést základní parametry pozorované zahrady na http://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Výsledná pozorování se obodují. Čím více druhů zvířat se na zahradě v předepsané dny vyskytne, tím více bodů zahrada získá. Body za jednotlivá kola soutěže se sčítají a kdo během tří let obdrží 50 a více bodů, získá titul Živá zahrada. Vzhledem k tomu, že mezi předepsanými druhy živočichů jsou i plazi, žáby, motýli, ježci,… musí být zahrada skutečně velmi velmi pestrá, aby se jí podařilo tento titul získat.