Milion na záchranu zvířat

Lesy České republiky (LČR) v rámci tradiční spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) podpořily v tomto roce částkou 1 milión Kč záchranné stanice Národní sítě záchranných stanic. Tyto peníze stanice beze zbytku využily na rekonstrukce a výstavbu nových zařízení.  Mimo jiné tak byly vybudovány dva výběhy pro vydry, rozletová voliéra pro velké ptáky, výběh pro vodní ptáky.

Z částky 1 milion korun připadlo 450 000 Kč na povinné kofinancování  velkých investičních projektů, na které stanice ve Vlašimi, Pasíčkách a  Pavlově  získaly podporu v řádech desítek miliónů Kč z Operačního programu životního prostředí. Částka 550 tisíc korun pak byla rozdělena dalším 9 stanicím na investiční projekty menšího rozsahu. Prostředky byly použity převážně na nákup materiálu a zaplacení řemeslníků na odborné práce. Velký objem prací byl uskutečněn svépomocí, a tak se podařilo vytvořit dílo v několikanásobně větší hodnotě, než byla výše daru.

Co se v jednotlivých stanicích z daru LČR podařilo  vybudovat:
Spálené Poříčí – zabezpečení rybníčku pro vodní ptactvo sítí
Makov – nový, zatravněný výběh pro vydry
Pátek, Libštát, Jaroměř, Kladno – vybudování nových voliér, přestavba stávajících voliér a výběhů pro zvířata
Buchlovice – ubytování pro drobné šelmy
Litoměřice –  odchovna mláďat, místnost pro intenzívní péči a místnost pro příjem pacientů
Pasíčka – rozletová voliéra pro velké ptáky
Pavlov – voliéra pro dravce a výběhy s tůněmi pro vodní ptáky a vydry.
Vendolí – nové oplocení stanice
Vlašim – expoziční část určená veřejnosti

Nová legislativa nutí záchranné stanice změnit parametry stávajících zařízení určených pro držení zvířat. Přitom v ČR, s výjimkou pro většinu stanic nedostupného operačního programu, neexistují žádné dotační tituly umožňující přestavby těchto zařízení.  O to více si ČSOP váží dlouhodobé podpory ze strany státního podniku Lesy České republiky, která modernizaci záchranných stanic umožňuje.   

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody a Lesy České republiky s.p. je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem.   Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

KONTAKT

Petr Stýblo                                   Zbyněk Boublík
Ředitel Kanceláře ČSOP                 Tiskový mluvčí Lesů ČR, s.p.
tel: 602 395 473                           tel.: 724 813 301
E-mail:                      E-mail: