Ministerstvo zemědělství bude dotovat jen louky bez motýlů!

Ministerstvo zemědělství  přichystalo na roky 2014 – 2020 dotační Program rozvoje venkova.  Jde o nejvýznamnější zdroj financí pro naše zemědělce. Tento program si klade za cíl podporovat i mimoprodukční funkce zemědělství. Jenže ve skutečnosti se například k přírodním funkcím chová velmi bezohledně a mimo jiné plánuje i likvidaci podstatné části ekologicky obhospodařovaných ploch.
Naše krajina, pestrost a početnost rostlin a živočichů, kteří v ní žijí, není v dobrém stavu. Na úbytku přírodních hodnot se v poslední době ve velkém podílí naše zemědělství. Hlavní příčinou, proč tomu tak je, jsou špatně nastavené dotace. V důsledku nesprávně nastavených podmínek dotačního Programu rozvoje venkova a jejich striktního dodržování zemědělci, kteří by bez dotací nepřežili, jsou  dnes například motýli či hmyzožraví ptáci jednou z nejohroženějších skupin živočichů. 57% našich denních motýlů vymírá či je vymřením bezprostředně ohroženo.  I donedávna běžní ptáci zemědělské krajiny jako je skřivan polní, strnad obecný, čejka, koroptev či ťuhýk rychle mizí. A s nimi zjevně mizí i tisíce nenápadných, nicméně pro zachování rovnováhy nezbytných druhů bezobratlých živočichů. Příčinou je přizpůsobování zemědělských prací tabulkám dotačních programů, především Programu rozvoje venkova. „Pokud se kvůli špatně nastaveným dotacím během jednoho týdne posečou všechny louky v celé republice, je jasné, že zvířata z těchto luk nemají šanci kamkoliv utéci. Zahynou pod sekačkami, hlady či se bez možnosti úkrytu stanou lehkou kořistí predátorů “ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
Ministerstvo zemědělství, bohužel, nevzalo v potaz připomínky ochránců přírody, jejichž aplikace mohla této genocidě fauny zemědělské krajiny zabránit.  Přitom studie ukázaly, že pro přežití motýlů stačilo umožnit, aby zemědělec získal dotaci i v případě, že pár metrů čtverečných na hektarové louce ponechá neposečených. Ministerstvo životního prostředí se snažilo prosadit kompromisní návrh minimální rozlohy takové z části neposečené louky ve výši 5 hektarů. Neuspělo. Ministerstvo zemědělství trvá na tom, že takový „ústupek“ umožní až na louce větší jak 20 ha. Jenže takových luk je v Česku pramálo. Naštěstí toto pravidlo neplatí alespoň v chráněných územích. Nicméně vytvořit mimo chráněná území sterilní prostředí téměř bez života, to by určitě nemělo být výsledkem žádného ze státních dotačních programů. Snad se tedy ministerstvu životního prostředí podaří ve vládě uhájit alespoň těch kompromisních 5 hektarů.