Místo pro přírodu: „soukromá rezervace“ V Lyngu je díky daru paní Boturové o kousek větší.

Kampaň Místo pro přírodu stojí na darech. Vesměs však jde o dary finanční, za něž pak Český svaz ochránců přírody nakupuje přírodně zajímavé pozemky za účelem jejich ochrany. Že by někdo daroval přímo pozemky se stává zřídka. Nyní byla díky takovémuto daru rozšířena „soukromá rezervace“ V Lyngu na Karvinsku.

Lokalita V Lyngu je součástí pásu lužních lesů podél levého břehu řeky Olzy (Olše). Leží nedaleko Dětmarovic, schována za komíny zdejší tepelné elektrárny. V takovém sousedství by asi málokdo očekával cennou přírodní lokalitu, opak je však pravdou. Zdejší lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin, především dubů a topolů, jsou domovem řady vzácných druhů živočichů. Najít zde lze například páchníka hnědého, celoevropsky chráněného brouka žijícího ve starých stromech, v tůních kuňky, hnízdí zde řada ptáků, zalétá sem orel mořský… Zkrátka to, co se skrývá za elektrárnou, patří k nejkvalitnějším lužním porostům v povodí Olzy, byť vzniklým relativně nedávno; ještě v 1. polovině 20. století zde byly převážně pastviny.

Před deseti lety zde Český svaz ochránců přírody koupil v dražbě téměř 2,5 hektaru pozemků. Díky velkorysému daru paní Lenky Boturové se nyní území pod vlastnickou ochranou Českého svazu ochránců přírody zvětšilo o více jak půl hektaru. Lokalitu spravuje Pozemkový spolek Cieszynianka.