Mláďata: Vaše láska nás zabíjí!

Jaro je v plném proudu. I hlavní město je plné savčích i ptačích mláďat. Ta, ovšem, potkají-li se s lidmi, končí často špatně. Pražská zvířecí záchranka každý den řeší několik případů, kdy člověk ve snaze pomoci „opuštěnému“ mláděti způsobí jeho utrpení či smrt.

Odstrašující je nedávný případ z Prahy 4. Mladá paní z Prahy 4 nalezla o víkendu malého zajíčka, který v klidu ležel v trávě a čekal na svou matku. Zaječice, jak známo, krmí své potomky nanejvýše  dvakrát denně a jinak se u nich vůbec nezdržuje, aby na ně náhodou nepoutala pozornost predátorů. Nálezkyně se bohužel rozhodla, že malému ušákovi „pomůže“ stůj co stůj. S nikým se neporadila, zajíčka sebrala, odvezla domů a nakrmila kravským mlékem. To je pro většinu mláďat savců nebezpečné. Až po třech dnech se paní rozhodla předat už velmi zubožené mládě odborníkům. Zajíčka už nebylo možné zachránit, veterinární lékařka musela přistoupit k jeho utracení. Podobné příběhy se odehrávají dennodenně. Záchranné stanice jsou plné mláďat, která byla zbytečně a násilně odebrána rodičům. Stačilo by přitom, kdyby nálezci,  dříve než začnou konat,  zavolali záchrannou stanici (www.zvirevnouzi.cz) nebo na známé číslo centrálního dispečinku Národní sítě záchranných stanic 774 155 155 a poradili se s odborníky.

Nejlépe lidé udělají, když si zvířecích mláďat vůbec nebudou všímat. Pouze, najdou-li mláďata viditelně zraněná nebo bezprostředně ohrožená, měli by zavolat odborníkům. Ti po telefonu poradí, jak dál konat. Jakýkoliv jiný postup je špatný. V nejlepším případě pak mládě skončí v záchranných stanicích s určitou, větší či menší šancí na přežití a návrat do přírody.  

Ochránci přírody se neustále snaží informovat veřejnost o zásadách při kontaktu člověka s divokým zvířetem (v Praze viz např.: www.csop.cz/dumochrancuprirody). Je smutné, že tyto zásady se děti neučí ve školách a neznají je ani jejich učitelé.  Zřejmě potrvá ještě několik lidských generací, kdy budou zvířecí mláďata hynout i v důsledku bezohledné lásky lidí k nim.

Prosíme, podpořte Pražskou zvířecí záchranku! Přispějte na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č.: 33553322/0800 , variabilní symbol: 1111. Děkujeme!