MŽP: Máte na zahradě 300letou lípu? Klidně jí pokácejte!

Český svazu ochránců přírody (ČSOP) nesouhlasí s návrhem ministerstva životního prostředí úplně uvolnit kácení dřevin na zahradách. Na zahradách nerostou jen ovocné stromy, ale také třeba lípy či duby, staré i stovky let. Stromy, které mají významnou estetickou, zdravotní i krajinářskou hodnotu. Jejich pokácení doposud povolovaly úřady, nyní MŽP navrhuje, aby o nich rozhodoval pouze vlastník pozemku. Komentuje to slovy, že vlastník je přece rozumný a takové hodnoty nezničí. O tom, že vlastník ne vždy je rozumný, svědčí desítky žádostí o pokácení hodnotných dřevin, ke kterým se Český svaz ochránců přírody vyjadřoval.

Novela vyhlášky č. 395/1992 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou MŽP v těchto dnech schválilo, je svým způsobem pokroková a v mnohém zlepší současný stav ochrany dřevin. S jedinou výjimkou. A tou jsou dřeviny rostoucí na zahradách. S těmi si bude moci vlastník dělat, co uzná za vhodné. Pokud by šlo jen o ovocné či drobné okrasné dřeviny, bylo by to v pořádku. Povolování jejich pokácení dnes obecní úřady nesmírně a zbytečně zatěžuje. Jenže MŽP s vaničkou vylévá i dítě… Na zahradách totiž rostou i dřeviny, které mají obrovskou estetickou, historickou, krajinářskou a zdravotní hodnotu. Pro konkrétní příklady není třeba ani chodit mimo Prahu. Překrásné starobylé stromy rostou například v zahradách na pražské Hanspaulce, kde ministr životního prostředí donedávna starostoval. Přitom, bohužel, není pravda, co tvrdí ministerstvo, totiž, že vlastník je rozumný a takové hodnoty by přece nezničil. Mnohý vlastník by je, jak dokládají desítky správních řízení, kterých se ČSOP každým rokem účastní, pokácel rád, kdyby mu to úřady povolily. Některým vlastníkům přitom vadí třeba jen to, že musí pod nimi každý rok hrabat listí. Jiní by si zase chtěli zdarma zajistit kvalitní dřevo na topení. Takový dvousetletý dub jim vytopí chalupu na celou jednu zimu…

Český svaz ochránců přírody zaslal ministerstvu své připomínky k chystaným změnám v ochraně stromů už 4.12.2012. Dodnes na ně nedostal žádnou odpověď. Nyní MŽP přišlo s vyhláškou, která je z hlediska ochrany přírody a krajiny ještě výrazně horší, než byla v onom znění z prosince. Proto se nyní obracíme na veřejnost. Vlastnictví je určitě nejsilnějším prostředkem ochrany přírody. Jenže pouze za předpokladu, že vlastník je slušný, informovaný, ekonomicky zajištěný, zodpovědný. Takových vlastníků je určitě většina a důslednou ochranou stromů nebudou nijak dotčeni. Na rozdíl od MŽP si však myslíme, že úkolem legislativy je naopak chránit veřejný zájem proti těm, kteří se odpovědně nechovají.

KONTAKT

Petr Stýblo
Český svaz ochránců přírody
telefon: 602 395 473

Příloha: příklady stromů ze zahrad, jejichž vlastníci v nedávné době žádali o pokácení a neuspěli

 dub v Lučkovicích, Písecko

 lípa v Kuňovicích, Benešovsko

 duby v Sedlečku, Vlašimsko