MŽP motivuje investory stavět v chráněných územích?!

Ministerstvo životního prostředí dnes oznámilo návrh změny Zákona o zemědělském půdním fondu. Poplatky za zábory půdy v chráněných územích, ochranných pásmech vodních zdrojů a dalších přírodně cenných územích chce výrazně snížit! Masové zabetonovávání naší krajiny nejrůznějšími průmyslovými areály  tak může vesele pokračovat a výhodnější bude i v přírodně cenných oblastech.

O 50% chce MŽP snížit koeficient, podle kterého se vypočítává poplatek za zábor  půdy v chráněných územích, ochranných pásmech vodních zdrojů či chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Navíc, na rozdíl od současného stavu, se v budoucnu nebudou jednotlivé koeficienty ekologické váhy sčítat! Výsledkem návrhu Ministerstva životního prostředí tak bude výrazné zlevnění výstavby v přírodně cenných územích.  „MŽP tímto návrhem vlastně dává najevo, že území,  které stát chrání kvůli přírodním hodnotám nejsou pro něj zas až tak cenná, resp. jsou o polovinu levnější. Jako by tím MŽP říkalo, že jeho dosavadní práce je o polovinu méně důležitější, než se dříve zdálo“ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
Ze strany Czechinvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu lze přitom při meziresortním projednávání tohoto návrhu očekávat tlaky na ještě větší snižování těchto poplatků.
„Návrh je v příkrém rozporu s volebními sliby koaličních stran, které navrhovaly zvýšení úrovně ochrany zemědělské půdy. Dlouhá léta si stěžujeme, jak nám ubývá, jak jí máme v přepočtu na hlavu téměř nejméně v Evropě a přitom chceme snad nejúčinnější nástroj její ochrany takto oslabit“, říká předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.  Místopředseda ČSOP Karel Kříž dodává: „Skandální je snížení poplatků v ochranných pásmech vodních zdrojů v době, kdy stále častěji mluvíme o hrozícím nedostatku pitné vody“.
Český svaz ochránců přírody bude prostřednictvím desítky tisíc svých členů a příznivců usilovat o zachování poplatků za zábor zemědělské půdy alespoň ve stávající výši.

Kontakt:
Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody, 602 395 473