Na Hádech nad Brnem vznikla díky ČSOP a NET4GAS nová naučná stezka!

Nový dvoukilometrový okruh naučné stezky s osmi zastaveními provede návštěvníky kulisou bývalých vápencových lomů a jejich nejbližším okolím. Představí jižní svah kopce Hády jako přírodní perlu oplývající vysokým počtem chráněných druhů rostlin i živočichů a jako místo se zajímavým příběhem. Nechybí ani fascinující panoramatický výhled na Brno a jižní Moravu. Stezku vybudovala místní organizace ČSOP díky programu NET4GAS Blíž přírodě.

Není obyvatele Brna, který by neznal hádecký kopec s rozsáhlým etážovým lomem, dominantu východního okraje města. Poslední dobou je to populární cíl pro rekreaci rodin s dětmi i sportovce. „Mnoho lidí však o bohatství zdejší přírody stále netuší. A bývalý lom, který ukrojil část kopce, považují za bezcennou jizvu hyzdící zdejší krajinu.  V lomu a jeho okolí však překvapivě najdete živou i neživou přírodu v bohatství mnohem větším než kdekoli v okolí.  Proto jsme se rozhodli vybudovat zde naučnou stezku. Jižní svah Hádů je totiž podstatně víc, než jen těžbou dříve zcela zničená krajina,“ uvedl Lubomír Tichý z ČSOP.  Jeho slova potvrzuje fakt, že na tomto území se vyskytují hned čtyři chráněná území (Hádecká planinka, Kavky, Velká Klajdovka, Růženin lom).
Na Hádech najdeme velmi rozmanitou přírodu od dubohabrových lesů, přes teplomilné doubravy, lesostepi a stepi až po mokřady a jezírka.  Pestrost zdejšího prostředí láká k životu řadu různých rostlin a živočichů. V roce 2004 napočítali ochránci přírody v oblasti Hádů více než 100 ohrožených druhů rostlin. Například populace třemdavy bílé nebo omanu mečolistého patří k nejpočetnějším na Moravě a ve velkoměstě by jí čekal asi málo kdo.
„Tento projekt zcela naplňuje vizi programu NET4GAS Blíž přírodě, protože Brňanům představuje přírodní bohatství, které mají doslova za domem,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.
Stezka pojmenovaná „Hádecké lomy a okolí“ provede turisty nejprve srdcem velkého etážového lomu. Dozví se o dlouhé historii těžby vápence v této oblasti, u panoramatického panelu přehlédnou krajinu od Brna po hranice s Rakouskem a při pohledu do lomu Džungle se mohou nechat inspirovat neotřelým způsobem nového využití opuštěného lomu. Místní ČSOP tu vybudoval malou farmu lam alpak a oveček se zázemím pro environmentální výchovu. U dalšího zastavení se pak návštěvníci nejen pokochají krásou Růženina lomu – jednoho z nejhezčích vápencových lomů v České republice, ale také se dozví, že zde na jaře rozkvétají například vzácné orchideje (prstnatce a kruštíky). Nechybí ani představení rozmanitých živočichů osídlujících těžební krajinu (ještěrky, vážky, motýli aj.) včetně popisu, jak rychle se příroda mění bez zásahů lidí. Unikátem je stratigrafický sloup představující velký model zdejšího geologického profilu doplněný o časovou osu a textový a obrazový popis.
Většina trasy vede po velmi pohodlných cestách, až na úseky mezi zastaveními 6 a 7, a mezi 8 a 1, které nejsou vhodné pro kočárky. Celá cesta je dobře značená pomocí značení Klubu českých turistů pro naučné stezky (šikmý zelený pruh v bílém poli). Na křižovatkách jsou postaveny směrovníky. Na několika místech je možné se posadit na dřevěné lavičky a kochat se výhledy. Na každém z osmi panelů je navíc také okénko s otázkou pro děti a vtipnou ilustrační kresbičkou. Odpověď na otázku se návštěvníci dozvědí na dalším zastavení.

Kontakt: 

Luboš Tichý, tel.: 776 224 024, email:

Lucie Matulová, tel.: 731 760 872 email: