Na památku vzácné vyhynulé rostliny ji ochránci přírody vyrobili a vztyčili pomník, přidali i obří hmyzí hotel a zvou veřejnost k uctění památky.

Velký Vřešťov; 21. září 2018:

Hořce a hořečky – nádherné bylinky s nebesky modrými květy. Dnes však už tuze vzácné – po celém Královéhradeckém kraji postupně zmizely stovky jejich lokalit. Na problém katastrofálního úbytku hořců se ochránci přírody rozhodli upozornit veřejnost netradičním způsobem. Patrně první planě rostoucí rostlinka v České republice má svůj oficiální pomníček. Každý se tak může zastavit na místě kde dříve býval ráj hořců a hořečků a uctít jejich památku. Zároveň se ale přijít i pokochat krásou posledního vzácného druhu hořce který na stejném místě zatím ještě přežívá.

Zvlněná krajina Jaroměřského Polabí ve východních Čechách s teplomilnými stráněmi, v místech skalních výchozů opuk protkaná sítí slatinných luk a pramenišť. To kdysi býval ráj hořců i hořečků. Dle psaných i nepsaných svědectví starších generací botaniků dnes víme, že když kvetly hořečky, bývaly některé stráně od jejich květů celé modré. Bohužel, dneska je situace zcela odlišná. Během půlstoletí krajina Velkovřešťovska obdržela několik velkých ran, z někdejších lokalit hořců zůstala už jenom jedna – poslední lokalita s posledním druhem a posledními jedinci hořečku nahořklého. V roce 2015 Český svaz ochránců přírody lokalitu vykoupil díky sbírce Místo pro přírodu. Letos se rozhodli členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) JARO Jaroměř v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě vztyčit zde pomník hořcům jarním a na infotabuli mj. připomenout nešťastný osud těchto dnes již vzácných rostlin.

Když přírodovědec před více než půlstoletím vyrazil do okolí Velkého Vřešťova – nenápadné vesničky v Podkrkonoší, mohl zde během jediného dne obejít jak lokality obecně rozšířených hořečků brvitých, ale zavítat i na lokality hořečku nahořklého a mnohotvarého, spolu s lokalitami hořců křížatých i hořepníků. A dokonce i jedinou východočeskou lokalitu hořce jarního, který kvetl právě na slatinné louce kousek za Vřešťovem.

Pak ale tyto rostliny začaly pomalu mizet. Botanici si stěžovali na nezodpovědnost místních obyvatel, kteří krásně kvetoucí hořce jarní vyrýpávali a přenášeli do svých zahrádek. Ale zahradnickou zálibu by možná zdejší hořec jarní zvládnul. Na rozdíl od odvodnění zdejších slatinných luk v okolí říčky Trotiny a jejich následného převodu na pole. To co v rámci zúrodňovacích procesů nepohltily nově zakládané polní lány, dorazil převod teplomilných strání na smrkové plantáže.

„V nedávné době se na teplomilné Hořečkové stráni každoročně krčilo posledních pár exemplářů hořečku nahořklého. I osud těchto pár jedinců by byl nejspíš brzy díky nevhodnému managementu zpečetěn, proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl lokalitu v roce 2015 vykoupit v rámci veřejné sbírky Místo pro přírodu“, dodává David Číp z ČSOP Jaro Jaroměř. Nyní je o stráň pečováno a místní ochránci se snaží udělat vše proto, aby byla populace zachována, ačkoli poslední období sucha tomu nijak nenapomáhají.

Co je ale důležité, na takovéto smutné osudy naší přírody upozorňovat a uvědomit si jejich příčiny. Proto právě zde letos vznikl v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě na památku vyhynulému hořci jarnímu symbolický pomníček, podpořený infotabulí s informacemi o místě. Na druhé straně infotabule je nainstalovaný hmyzí hotel, poblíž je také lavička kombinovaná s kamennou zídkou pro plazy, na které je možné si odpočinout a zároveň nasát místní atmosféru.

Lokalita leží východně od silnice z Velkého Vřešťova do Sedlece.  Za zemědělským areálem na konci Vřešťova se odbočí vpravo na polní cestu, ta vás dovede po 400 m přímo k lokalitě. GPS: 50°21’39.081″N