Na procházku s pytlem! Dobrovolníci děkují jarní přírodě, každý za sebe.

Vlna solidarity a dobrých skutků v době krize pokračuje. Hromadné úklidy musely být odloženy na podzim. Jednotlivci se ale svého záměru nevzdávají a pomáhají, jak jen omezení dovolí. Fotky plných pytlů odpadků i jarních květů teď posílají organizátorům, kteří materiál použijí pro inspiraci široké veřejnosti.

„Je opravdu motivující, jak se nám ozývají sami dobrovolníci s tím, že se pokusí i v této nelehké době udělat aspoň něco, a to něco nakonec vůbec není málo,“ sdělila za organizátory Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.
O víkendu nám přišly desítky reakcí na naši výzvu vyrazit do přírody, hledat kvetoucí jarní rostliny a přitom i uklízet odpadky. Na fotkách jsou vidět plné pytle, rozesmátí dobrovolníci, ale i jarní květy rostlin oznamující příchod jara, což je součástí první jarní výzvy k úklidům.
Takzvaný jarní aspekt lze nyní pozorovat téměř všude. Žluté podběly, křivatce, bílé sasanky a hmyzem bzučící keře špendlíků, modrofialové ladoňky, jaterníky, dymnivky a fialky. Vidět jsou první čmeláčí královny, motýli nebo namlouvající se žáby, v keřích je slyšet svatební zpěvy ptáků.
Individuální úklidy mohou mít tedy i zajímavý vedlejší a neméně důležitý dopad, kdy svou pozornost dobrovolníci ve svém okolí zaměří nejen na odpadky, ale i na poznávání přírody. „Časté jsou reakce a fotky, kdy odpadky i květy hledá celá rodina, takový příklad je naprosto ideální, zejména nyní, kdy se rodiče stávají i suplujícími učiteli,“ dodává Kateřina, která se v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zabývá i environmentální výchovou.

Organizátoři potvrzují, že se dobrovolníci chovají nanejvýš opatrně, neshlukují se, vyhýbají se kontaktu s jinými lidmi, popřípadě nosí doma ušité roušky. Zároveň ale vyjadřují znepokojení nad tím, že jejich radost z dobrých skutků pro přírodu narušují nové druhy odpadků – pohozené roušky a jednorázové rukavice…

Až omezení časem dostatečně zvolní a nebezpečí nákazy pomine, vyhlásí organizátoři nová kola hromadných úklidů, materiál na jejich podporu v podobě pytlů a rukavic je nachystaný.

Více o tom, co užitečného lze nyní kromě uklízení dělat v přírodě: www.csop.cz

Pravidla k výzvě k úklidům – pošlete 4 fotky – jednu s nasbíranými odpadky, druhou se žlutě kvetoucí kytkou, třetí s modře/fialově kvetoucí a čtvrtou s bíle kvetoucí kytkou a s popisem autora/autorů a místa úklidu pošlte na emailovou adresu koordinátorce programu – viz níže. Vybrané příspěvky slosujeme o ceny na konci dubna.

Kateřina Landová, , 736 231 512

Generálním partnerem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Hlavním partnerem akce je Komerční banka, a.s.
Partnery akce jsou ALPINE PRO, a.s., ŠKODA AUTO, a.s., EKO-KOM, a.s., PENNY Market, Gambrinus a E.ON