Na Velké Homolce přibyly lavičky s informačními cedulemi, opravy se dočkal i vrcholový kříž

Vimperk; 2. října 2015: Dnes se veřejnosti představily nové dřevěné prvky a opravený kříž na Velké Homolce ve Vimperku. ZO ČSOP Šumava uspěla s projektovým záměrem na zkrášlení dalšího zajímavého místa veřejnosti v rámci programu „NET4GAS Blíž přírodě“.
Velká Homolka je přírodovědně hodnotné místo, které je v péči ZO ČSOP Šumava. „Máme zde zpracované biologické průzkumy se zajímavými výsledky. Vyskytuje se zde okolo 180 druhů rostlin a několik desítek chráněných druhů živočichů, kde nejzajímavější je především hmyz – motýli modrásci. Již několik let v rámci Šumavského pozemkové spolku na zdejší lokalitě kosíme, necháme ji spásat ovcemi a vyřezáváme náletové dřeviny. Vše se děje ve spolupráci s vlastníky, některé pozemky máme pronajaté, některé byly dokonce v rámci celorepublikové veřejné sbírky Místo pro přírodu vykoupeny do vlastnictví ČSOP“, říká Jana Zrnová, hospodářka ZO ČSOP Šumava.
Na Homolce byly umístěny tři nové dřevěné lavičky, které mají na opěrácích připevněny infocedule o historii, současnosti a přírodovědném významu Homolky, a byly upraveny přístupové cesty. Pro menší návštěvníky je k dispozici dřevěné pexeso s živočichy a rostlinami. K lokalitě byl vydán také informační leták s mapkou, jak se po lokalitě pohybovat. Ten zájemci najdou u odpočinkových míst nebo si ho mohou stáhnout na webu www.blizprirode.cz.
Ve vrcholové části Homolky (751 m n. m) byl opraven kamenný kříž z roku 1899; byl očištěn od mechu a lišejníků a došlo k pozlacení korpusu. Veškeré práce, od výroby dřevěných prvků po opravu křížku zajišťovali místní řemeslníci, kteří předvedli svoji zručnost.
„Těší nás, že Velká Homolka je vedle Podlešákova jilmu, Sudslavického okruhu a Bohumilické aleje již čtvrtou lokalitou v přírodně cenné oblasti Pošumaví, kterou ČSOP zpřístupnil veřejnosti díky programu NET4GAS Blíž přírodě,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.

Čtyři lokality zpřístupněné v Jihočeském kraji:
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice, Jihočeský kraj
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice, Jihočeský kraj
Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice, Jihočeský kraj
Velká Homolka, Vimperk/Prachatice, Jihočeský kraj

Bližší informace:
Lucie Matulová T: 731 760 872