Národní síť EVVO slaví již dvanácté narozeniny

Národní síť environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (NS EVVO) vznikla již v roce 1999. Hlavním cílem jejího vzniku bylo stabilizovat rozvoj stávajících a  iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy v České republice. Od počátku byla programem podporovaným Ministerstvem životního prostředí, v roce 2008 se k podpoře programu připojilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program v současné koordinuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV) a Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

 

Za dobu existence programu Národní sítě se v jejím rámci uskutečnily tisíce environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových programů. Patří mezi ně např. programy pro mateřské a základní školy, vzděláváni pedagogických pracovníků, spousta ekovýchovných a osvětových akcí pro širokou veřejnost i výměnné stáže do zahraničí.

 

Národní síť tyto akce zastřešuje a koordinuje. Kromě podpory středisek je smyslem Národní sítě i sběr dat o ekologické výchově v České republice, motivace ke spolupráci a zvyšování kvality ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Za dobu své existence prokázala Národní síť nejen svou životaschopnost, ale lze říct, že její role na poli environmentálního vzdělávání a ekovýchovy je nyní nezastupitelná.

 

V tomto roce má Národní síť EVVO nejen za sebou dvanáct úspěšných let, ale v letošním roce také končí jedno z tříletých projektových období. A my si můžeme jen přát, ať se jí do dalších let stále dobře daří, a tím i rozvoji ekovýchovy a environmentálního vzdělávání v naší republice.

 

Bližší informace:

Václav Broukal, SSEV Pavučina, e-mail: , www.narodnisit.cz
Stanislava Bartošová, Kancelář ÚVR ČSOP, e-mail: