Národní síť záchranných stanic se rozrostla.

Rada Národní sítě záchranných stanic přijala do sítě dva nové členy, záchranné stanice v Praze – Jinonicích a v Rajhradě u Brna. V Národní síti je tak nyní sdruženo 26 stanic. Jejich cílem je pomáhat handicapovaným divokým zvířatům a jejich nálezcům. Šance na přežití zraněných živočichů se tak v Praze i v okolí Brna zvyšují.

 Český svaz ochránců přírody už v roce 1998 sdružil nejvýznamnější záchranné stanice pro handicapované živočichy do Národní sítě záchranných stanic. Každá členská stanice Národní sítě zde má přidělené území, na kterém je povinna přijmout jakékoliv handicapované zvíře volně žijícího druhu a odborně se o něj postarat. V loňském roce stanice Národní sítě přijaly 11 790 živočichů 123 druhů. Přibližně polovinu z nich se podařilo vyléčit a navrátit do přírody.

 Nově přijatá stanice v pražských Jinonicích zůstala na místě té původní, která byla ze sítě vyloučena na počátku tohoto roku. Změnil se její provozovatel, od podzimu jsou jím  Lesy hl.m. Prahy. Ve stanici pracují noví lidé. Prvním krokem ke spolehlivému fungování záchranné stanice je probíhající rekonstrukce a dobudování chybějících zařízení jako je veterinární ošetřovna, přípravna krmiv nebo prostory pro intenzivní péči.  Kromě areálu stanice v Jinonicích budou trvale handicapovaná zvířata umísťována v zookoutku Chuchle, pro umístění vodního ptactva poslouží klidná vodní nádrž v ulici K Obecním hájovnám v Hostivaři. Vše nasvědčuje tomu, že Praha se konečně dočká plnohodnotné stanice. Záchranná stanice bude přijímat živočichy z celého území Hlavního města Prahy. Kontakt: Karel Kerouš 608 423 229

 Druhým z nováčků v Národní síti je Záchranná stanice pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna. Ta z velké části nahradí  výpadek záchranné stanice při ZOO Brno, která letos v létě ze dne na den ukončila provoz. Celý podzim musely její služby nahradit sousední stanice. Rajhradská stanice bude v roce 2012 přijímat živočichy na většině území Jihomoravského kraje.  Rovněž tato stanice se chystá na rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření kapacity. Kontakt: Jaroslav Sedláček 606 184 100

 Rada Národní sítě jedná o vstupu do sítě s dalšími dvěma zájemci. 

 Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanice je Nadace České spořitelny. 

 Záchranné stanice se stále potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Chcete-li podpořit záchranu zraněných a jinak handicapovaných volně žijících živočichů, pošlete, prosím, svůj dar na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800. Podrobnosti o sbírce naleznete na www.zvirevnouzi.cz .

 Kontakt: Dagmar Zieglerová, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115