Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka v Lipové odkryje zdejší přírodní tajemství

Lipová; 25. srpna 2018: Lipová je obec ležící uprostřed Šluknovského výběžku, jejíž hlavní dominantou je zřícenina barokního zámku se zámeckým parkem a rybníkem. Návštěvník přirozeně zamíří k zámku a jeho zrekonstruované zahradě, aniž by tušil, že kromě historického ducha tohoto místa nabízí okolí rybníka i mnoho dalších zajímavostí, především přírodního charakteru. Z toho důvodu zde místní členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s obcí Lipová vytvořili v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě novou naučnou stezku, která zájemce provede kolem této vodní plochy a představí jim zdejší tajemství.

Zámecký rybník s vodní plochou 11,5 ha a malým ostrůvkem byl vybudován po selském povstání v roce 1680, kdy panství Lipová (Hanšpach) vlastnil Johan Georg Slawata. Sedláci se pokusili dobýt zámek, což se však nepodařilo, jejich vůdci byli popraveni a ostatní museli na důkaz podrobení a smíru vystavět robotou tento rybník.

 Za ta léta se stal rybník a jeho okolí domovem mnoha zajímavých druhů rostlin a živočichů. „Nejzajímavějším je asi bobr evropský, který rybník obývá již řadu let. Na jednom zastavení bude mít návštěvník možnost pozorovat bobří hnízda a hráze s ukázkami částí okousaných stromů.“ říká jeden z tvůrců stezky Filip Holič ze ZO ČSOP při Střední lesnické škole Šluknov. Zapálenému pozorovateli možná bude přát štěstí a spatří tohoto hlodavce na vlastní oči. Přímo na vodní hladině se pak může setkat s několika druhy kachen, nad vodou s orlovcem říčním, na břehu pak s kulíkem říčním. Milovníci flóry si zde najdou ďáblík bahenní či leknín bílý

Naučná stezka Kolem zámeckého rybníka měří 2,4 km a má 7 zastavení. Kromě úvodních tabulí je věnována bezobratlým živočichům, rybám, rostlinám, mokřadním olšinám a hlodavcům. Po trase je možné posedět a nasát zdejší atmosféru na dvou odpočinkových stanovištích, pro občerstvení může posloužit i zrekonstruovaná Dědova studánka. Stezka je značena obousměrně – od hráze rybníka a od restaurace U pytláka.

 Jedná se o 88. lokalitu zpřístupněnou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.