Naučná stezka Na cvičišti: Blíž přírodě a bez bariér. Jubilejní 40. přírodní lokalita byla zpřístupněna!

Valašské Meziříčí – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) společně se společností NET4GAS a Městem Valašské Meziříčí dnes slavnostně otevřely naučnou stezku. Jmenuje se Na cvičišti a naleznete jí na východním okraji Valašského Meziříčí. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě jde o zpřístupnění jubilejní 40. přírodní lokality veřejnosti.

„Těší nás, že letos, kdy naše společnost slaví 40. výročí přepravy zemního plynu na území České republiky, otevíráme s ČSOP v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě pro veřejnost právě 40. přírodní lokalitu. Naše podnikání je blízko přírodě. Péče o přírodu a ochrana životního prostředí totiž patří mezi naše priority,“ řekl Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS. Libor Ambrozek, předseda ČSOP k tomu dodává: „Program NET4GAS Blíž přírodě je pro nás jedinečným  zdrojem umožňujícím systematickou a dlouhodobou podporu projektů zaměřených na představování přírodních i kulturně-historických hodnot naší krajiny veřejnosti.“

Najít ve městě přírodní oázu klidu nebývá lehká věc. O to víc, chcete-li vyrazit na procházku s kočárkem nebo s kamarádem na vozíčku.  Ve Valašském Meziříčí takové přívětivé místo mají. Na okraji města je jedenáctihektarové bývalé vojenské cvičiště. V současnosti jde o pozoruhodnou přírodní lokalitu s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů.  Perlu areálu představuje jezírko lemované řadou stromů. Právě okolo něj místní organizace Českého svazu ochránců přírody připravila bezbariérovou naučnou stezku Na cvičišti. Délka trasy je asi 800 m, začíná u horní brány cvičiště a kopíruje okraj jezírka po tzv. haťovém chodníku.

Pod vodní hladinou, na ní i v blízkém okolí žije řada vzácných živočichů, např. škeble říční, rak říční, strakapoud malý, moudivláček lužní, ledňáček říční, skokan zelený a štíhlý. Mezi největší zdejší poklady patří více než 20 druhů vážek – ze vzácnějších vážka červená, vážka jasnoskvrnná či šídlo luční. Nechybí ani chráněné druhy rostlin jako žebratka bahenní nebo ďáblík bahenní. Poblíž jezírka se dochoval starý ovocný sad, který členové ČSOP v letech 2004–5 ošetřili a v budoucnu bude sloužit jako genetická základna pro zachování původních valašských odrůd ovocných dřevin (slivoní, jabloní a hrušní).

V této lokalitě už v minulosti obdobná naučná stezka existovala, postupem času se však její stav proměnil v desolátní a prostor tak nebyl bezpečně přístupný. „Díky programu NET4GAS Blíž přírodě jsme dostali šanci jednu ze zajímavých možností výletů pro širokou veřejnost i pro rodiče s dětmi a handicapované občany zachovat,“ uvedl Milan Orálek, jednatel místní organizace ČSOP, která projekt za finanční podpory společnosti NET4GAS, generálního partnera ČSOP, a díky podpoře města Valašské Meziříčí realizovala. NET4GAS je generálním partnerem ČSOP od roku 2007.

Bližší informace:
Petr Stýblo                              
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP tel.: 602 395 473    
e-mail:                           

Milan Orálek
ZO ČSOP Valašské Meziříčí
tel.: 602 735 425
e-mail:

Milan Řepka
Tiskový mluvčí NET4GAS
tel.: 739 537 461
e-mail: