Nebuďte suchaři, objevujte mokřady!

Praha, 25. března – Projekt Naše mokřady pomohl za první rok své existence objevit a zmapovat několik desítek menších i větších mokřadů po celé České republice. Spousta těchto unikátních ekosystémů ale stále zůstává na okraji zájmu. Se začínající turistickou sezónou tak nastává ideální příležitost pro všechny milovníky přírody zapojit se, zapátrat, objevit vlastní mokřad a přispět tak k jeho ochraně.

Mokřad je místo, kde voda odpočívá, je celoročně nebo alespoň po velkou část roku zamokřený, často i s viditelnými vodními plochami. V konkurenci hradů a zámků, historických měst, národních parků nebo horských štítů bychom mokřady asi nezařadili mezi nejvyhledávanější cíle výletníků, přesto jsou nedílnou a velmi důležitou součástí naší přírody, která rozhodně stojí za pozornost. O to více, že mokřady patří mezi jedny z nejohroženějších ekosystémů u nás.

Význam mokřadů

Jak ukázaly nedávné výzkumy, za posledních 60 let zmizelo v České republice v důsledku nevhodné zemědělské a vodohospodářské činnosti přes 950 000 ha mokřadů, což se rovná rozloze téměř celého Jihočeského kraje. Celková délka vodních toků se z původních 76 000 km zkrátila o jednu třetinu, 21 000 km toků je uzavřeno v betonových korytech a přibližně čtvrtina zemědělské půdy je stále odvodňována trubkovou drenáží.

“Mokřady mají nezastupitelnou roli při zadržování povodní, schraňují a postupně uvolňují velké množství vody, dokonce mnohem více než umělé vodní nádrže,” připomíná Ing. Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Mokřad o ploše pouhých 10 m² dokáže například zadržet až 9 000 litrů vody.

Mokřady chrání vás, chraňte i vy mokřady

Mokřady v České republice přitom potřebují nejen chránit, ale především být nalezeny a zaznamenány. “Nejvýznamnější a největší mokřady na území ČR jsou již díky orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny, kromě nich jsou však po republice tisíce drobných a nenápadných území, o kterých se často ani neví, že existují,” popisuje situaci Ing. Petr Stýblo.

Každý si tak může zahrát na průzkumníka, vydat se do neprobádaných končin, které má třeba hned humny, objevit a zmapovat dosud neobjevený mokřad. Může to být močál, rašeliniště, nebo třeba podmáčená louka. Informace, jak na to, i mapu prozatím zaznamenaných mokřadů mohou objevitelé najít na www.nasemokrady.cz. Tak nebuďte suchaři a pomozte objevit a chránit ten “svůj” mokřad.

Čím se zabývá projekt Naše mokřady?

Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině se Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se společností Heineken Česká republika, a.s. rozhodly v roce 2014 zahájit kampaň Naše mokřady. Ta si klade za úkol vyhledávat a mapovat drobné mokřady po celé České republice, nastavit jejich praktickou ochranu a popularizovat celou problematiku. Do lokace a ochrany těchto mokřadů se snaží zapojit co nejvíce turistů a milovníků přírody. Mapu dosud zaznamenaných mokřadů je možné najít na www.nasemokrady.cz.