Co nás čeká v Roce motýlů?

Rok 2024 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tyto na pohled křehké, ale zároveň velmi zajímavé zástupce hmyzu a inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů, ve kterých se vyskytují. Aktivity k Roku motýlů sledujte průběžně na: rokmotylu.cz

Část Vašich daní může posloužit přírodě

S blížícím se koncem roku mnoho lidí využívá možnost ovlivnit, kam půjdou jejich peníze. Tedy možnosti snížit si daňový základ o dary poskytnuté na dobročinné účely, tedy i na ochranu přírody a životního prostředí. Za rok 2023 lze takto ještě mimořádně odečíst až 30 % od základu daně. Budeme rádi, pokud se rozhodnete podpořit

Našli jste zraněné zvíře?

Nalezli jste volně žijící zvíře, které je zraněné nebo si myslíte, že potřebuje pomoct?  Volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155 nebo místně příslušnou záchrannou stanici . Pomoc často nesnese odkladu, proto je vždy lepší volat než psát  třeba e-mail. Odborníci Vám také poradí, co se zvířetem dělat i zda je nějaký zásah vůbec nutný