Dejme dárek přírodě!

Český svaz ochránců přírody dosud zachránil díky kampani Místo pro přírodu a dárcům stejnojmenné sbírky již 193 hektarů na 56 lokalitách. Nyní máme možnost vykoupit unikátní lokalitu na Vysočině o rozloze téměř 8 ha. Říká se jí Na Skřivánku a je to velmi rozmanité území s rozsáhlými mokřady, potůčky, vrbinami a lesy. Území má obrovský

Našli jste zraněné zvíře?

Nalezli jste volně žijící zvíře, které je zraněné nebo si myslíte, že potřebuje pomoct?  Volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155 nebo místně příslušnou záchrannou stanici . Pomoc často nesnese odkladu, proto je vždy lepší volat než psát  třeba e-mail. Odborníci Vám také poradí, co se zvířetem dělat i zda je nějaký zásah vůbec nutný