NET4GAS Blíž přírodě: již 50 cenných přírodních lokalit s ČSOP!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a jeho generální partner společnost NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě společně zpřístupnily veřejnosti již padesátou cennou přírodní lokalitu – Housle v Praze-Lysolajích, kde byla vybudována naučná stezka a upravena vyhlídka. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

„Česká příroda by měla být otevřená návštěvníkům. A není důležité, jestli se jedná o národní park, nebo o naučnou stezku. Lidé by se neměli o krásách naší země dozvídat pouze zprostředkovaně, měli by je sami navštívit,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Přírodní památka Housle je chráněným územím od roku 1982. Jedná se o významný a v okolí Prahy neobvyklý geomorfologický útvar – dnes již neexistující potok zde ve vrstvách spraší, pískovců, opuk a břidlic vyhloubil  několik set metrů dlouhý, až třicet metrů hluboký kaňon. Zajímavé jsou však Housle nejen z hlediska geologie. Díky chladnému vlhkému prostředí se na dně rokle vyskytuje řada druhů mechů a hub, při horní hraně naopak najdeme velmi vzácný teplomilný keř třešeň křovitou. Lokalita je též domovem řady živočichů, ať již jde o ptáky, drobné savce nebo hmyz. V dolní části údolí se nachází pověstmi opředená Zázračná studánka s kapličkou.  

To vše návštěvníkům přiblíží nová 1 km dlouhá naučná stezka, která nezapomíná ani na dětské návštěvníky. Pro ně si malovaný Lišák na jednotlivých zastaveních připravil různé otázky a úkoly a hry – například prstové bludiště či hru ve starém sadu.

„Již od roku 2007 rozvíjíme strategii naší firemní filantropie realizovanou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, díky kterému dlouhodobě a systematicky podporujeme projekty právě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, a to nad rámec zákonných povinností. Dovolím si říci, že program je v České republice svou dlouhodobostí a systematičností ojedinělým,“ sdělil Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS.

„Díky našemu generálnímu partnerovi, společnosti NET4GAS, se prostřednictvím programu Blíž přírodě můžeme věnovat zvýšení zájmu o ochranu přírody, a to zejména na místní úrovni, a usnadnění orientace a zvýšení bezpečnosti v lokalitách budováním naučných stezek, pozorovatelen, chodníčků a dalších prvků,“ sdělil Libor Ambrozek, předseda ČSOP. „Našeho dlouhodobého partnerství si velmi vážíme,“ dodává.

Více informací o naučné stezce Housle i dalších lokalitách najdete na webových stránkách www.blizprirode.cz.