Netopýr pobřežní – nově objevený druh na západě Čech

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ročně realizuje více než 100 projektů v oblasti ochrany druhové rozmanitosti, na které Lesy ČR (LČR) přispívají částkou 1 milion korun. Spolupráce ČSOP a LČR při ochraně biologické rozmanitosti probíhá i v rámci tradičního programu Ochrana netopýrů. Díky projektu, který je v rámci tohoto programu dlouhodobě realizován, byl v Krušných horách objeven i jeden z nejvzácnějších našich netopýrů – netopýr pobřežní. Do té doby byl tento severský netopýr znám jen z několika málo míst na východě republiky.

Cílem programu Ochrana netopýrů je mapování výskytu netopýrů a vrápenců na našem území. Důležitou součástí programu jsou ale také praktické zásahy podporující ochranu těchto vzácných živočichů. Jde například o ochranou doupných stromů, štol a jeskyní, kde mají netopýři  své kolonie, i vyvěšování hnízdních budek.

V letošním roce Český svaz ochránců přírody s podporou Lesů České republiky, s.p. – generálního partnera programu Ochrana biodiverzity – realizuje hned 8 projektů zaměřených na netopýry. Jedním z nich je i dlouhodobý projekt základní organizace ČSOP Kladská s názvem Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského a Plzeňského kraje.  Řešitelům tohoto projektu se už na podzim loňského roku podařil významný objev. U vchodu do staré štoly asi 8 km jihozápadně od Božího Daru v Krušných horách byl při pravidelném monitoringu odchycen samec netopýra pobřežního (Myotis dasycneme). Výskyt tohoto druhu netopýra nebyl až doposud v západních Čechách nikdy zaznamenán. V okolí ochránci přírody jen tuto zimu zkontrolovali celkem 199 netopýřích zimovišť, našli zde 1970 netopýrů 12 druhů, ale ani jednoho netopýra pobřežního! . Letošní pokračování tohoto projektu tedy ukáže, zda se tento vzácný netopýr na nové lokalitě vyskytl jen náhodou či se zde bude objevovat pravidelně.

Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem.   Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

 

KONTAKTY

Dagmar Zieglerová
ČSOP
tel: +420 222 51 61 15
e-mail:

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
tel.: +420 724 813 301
E-mail: