Netopýři neohrožují spící děti

Netopýři jsou poměrně málo známou skupinou savců. Díky tomu, že létají v noci a málokdy máme možnost je vidět zblízka, nám připadají tajemní. Snad právě proto se o nich rozšířila řada nesmyslných pověr. Ty bohužel občas přiživují i média, čehož jsme svědky zrovna v posledních dnech.

Netopýři stále častěji přicházejí o své přirozené letní úkryty, které jim poskytovaly staré stromy s dutinami, které jsou zvláště po několika nešťastných událostech minulých let intenzivně káceny. Netopýři si proto často hledají náhradní úkryty v lidských stavbách. Měli bychom být spíše rádi, vždyť nám pomáhají zbavovat se obtížného hmyzu, ne propadat zbytečné panice.

Samozřejmě, jako všichni savci mohou i netopýři přenášet vzteklinu. Zejména vzhledem k tomu, že netopýři migrují na dlouhé vzdálenosti a nelze tudíž stanovit, že se pohybují výhradně na území bez výskytu vztekliny, jsou zařazeni do „nebezpečné“ skupiny savců.  Vzteklina se však nepřenáší vzduchem, takže pouhá přítomnost netopýra v místnosti či ve vašem okolí nepředstavuje žádné riziko ani v případě, že by byl nakažen. A evropské druhy netopýrů nikdy lidi nenapadají! Jsou to hmyzožravci, nesají krev a nemají k tomu žádný důvod. K poranění netopýrem tak může dojít pouze při přímé manipulaci s ním (což je mimochodem – nejde-li o nezbytnou pomoc – porušením zákona).

Jestliže vám občas za letních nocí netopýr vlétne do bytu, pak jde s velkou pravděpodobností o nezkušené mládě, které se učí létat, vyhledávat úkryty, či o netopýra, který prchal před nějakým predátorem. Nezvaného návštěvníka se nejsnáze zbavíte tím, že otevřete okno dokořán, necháte jen malé světlo nebo zhasnete a necháte netopýra odlétnout. Chvíli mu to může trvat, ale vyhánění hadrem či koštětem ho vyděsí a netopýr pak v panice může zalétnout do míst, odkud se jen těžko dostane.

Někdy se můžete setkat s netopýrem vysláblým nebo zraněným. Většina zranění je způsobena nárazem do překážky nebo kočkou, vysláblí netopýři bývají nalézáni při nepříznivém počasí, kdy si nemohou nalovit dostatek potravy nebo při nedobrovolném probuzení ze zimního spánku. Rozhodně nelze předpokládat, že zraněný nebo vysláblý netopýr = vzteklý netopýr. Takové zvíře potřebuje pomoc, kterou mu poskytne nejbližší záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Kontakt na záchranné stanice lze nalézt na www.zachranazvirat.cz. Bylo-li by v této souvislosti nutné s netopýrem manipulovat (např. přenést z komunikace či z dosahu šelem), nečiňte tak holýma rukama. Kousání netopýra v takové situaci je přirozenou reakcí, projevem strachu nebo bolesti a jeho jediným účinným způsobem obrany.

Pokud by přeci jen k pokousání netopýrem došlo, je samozřejmě na místě návštěva lékaře. Třebaže za posledních 30 let u nás byli zaznamenány pouze 4 vzteklí netopýři (poslední v roce 2005) a riziko nakažení je tudíž velmi malé, nelze ho zcela bagatelizovat.

Dotazy týkající se netopýrů a jejich soužití s lidmi vám rádi zodpoví v Českém svazu ochránců přírody (www.csop.cz) či v České společnosti pro ochranu netopýrů (www.ceson.org).