ČSOP je organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží

Český svaz ochránců přírody obdržel osvědčení o udělení titulu Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, pro roky 2024 – 2026. Titul je chápán jako uznání pro organizace, které pracují dlouhodobě a kvalitně na nadregionální úrovni ve prospěch dětí a mládeže. Uznané organizace mohou žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace. Jsme rádi, že se nám tento titul daří opakovaně obhájit a nyní jsme ho obdrželi na následují dva roky.

Osvědčení ČSOP