Nová interaktivní stezka pro veřejnost na Mladoboleslavsku

Nepřevázka, 27. 9. 2014: V sobotu otevřel Český svaz ochránců přírody (ČSOP) novou naučnou stezku přírodním parkem Chlum u Mladé Boleslavi, která vznikla v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Lokalita je cenná z archeologického i přírodovědného hlediska. Pro návštěvníky je připraven 7 kilometrový okruh s 10 novými cedulemi, na kterých se nachází interaktivní prvky a QR kódy pro chytré mobily.
Slavnostní otevření stezky bylo zahájeno u bývalé školy v Nepřevázce, kde se nachází úvodní infopanel stezky. Součástí akce byl bohatý doprovodný program jako hra pro děti, komentovaná procházka s několika odborníky na houby, brouky, rostliny i historii.
Příroda na Chlumu je velmi pestrá. Najdeme tu dubohabrové háje, květnaté bučiny, na severních svazích vlhké květnaté louky, na jižních svazích sady a louky včetně tzv. „bílých strání“, kde se vyskytuje množství chráněných živočichů i rostlin jako např. třemdava bílá, voskovka menší a užanka lékařská. „Klademe si za cíl představit veřejnosti místní přírodu, která je chráněna i jako evropsky významná lokalita a zároveň je jedním z archeologicky nejzajímavějších území na Mladoboleslavsku. Díky stezce se úplně poprvé podaří představit nejnovější archeologické nálezy v čele se zlatými a stříbrnými poklady,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.  Bez povšimnutí stezky nezůstávají ani další zajímavosti, jako je zdejší pobyt a působení skladatele Bedřicha Smetany, smírčí kříž dobrovického kata nebo lidové pověsti.
Naučná stezka je doplněna několika interaktivními prvky pro děti či panoramatem výhledu na krajinné dominanty Mladoboleslavska.  Součástí každého panelu je i QR kód, který může zájemce přenést do virtuálního prostoru. V něm budou dostupné další doplňující informace, fotografie a obrázky vztahující se k danému tématu.
„Jsem ráda, že přírodní bohatství Chlumu nezůstane tajemstvím, ale dostane se díky našemu programu do povědomí místních i turistů a navíc přispěje k přírodovědné výchově na školách,“ řekla Zuzana Kučerová, která má v NET4GAS program Blíž přírodě na starosti. Kromě herních prvků totiž vytvořil ČSOP Klenice pracovní listy pro žáky a pedagogy základních škol, ve kterých je hravou formou seznámí s nejzajímavějšími přírodními a prehistorickými fenomény tohoto území.
Část trasy stezky je sjízdná na kole a vede po cyklostezce. Lokalita je dobře dostupná i MHD Mladá Boleslav.

Kontakt:

ZO CSOP Klenice: Milada Vrbová, tel.:605000577, email:

Kancelář ÚVR CSOP:Lucie Matulová, tel.: 608806805, email: