Nová naučná stezka na Hlučínsku

Vřesina (19. listopadu 2011) – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) společně se společností NET4GAS, Lesy ČR, s. p., a obcí Vřesina dnes představili veřejnosti novou naučnou stezku. Dostala název Okolo Vřesiny a nachází se 15 km severozápadně od Ostravy.

Jedná se o první přírodovědnou naučnou stezku realizovanou Českým svazem ochránců přírody v regionu Hlučínska, která seznámí návštěvníky nejen  s živou přírodou, ale také s okolní krajinou, její historií a utvářením do její současné podoby.
Něco přes osm kilometrů dlouhý okruh v okolí obce Vřesiny je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií a poskytuje informace o vzácných, ohrožených, ale i běžných druzích rostlin a živočichů, zajímavých typech přírodních stanovišť, geologii území a historických zajímavostech a pověstech vázaných k lokalitě.
Na lokalitě bylo napočítáno na 60 druhů ptáků, mezi které patří krutihlav obecný, ostříž lesní, jestřáb lesní, králíček ohnivý, puštík obecný aj. V blízkosti mohou zájemci v jarních měsících vidět hned čtyři druhy orchidejí. Patří mezi ně krásně kvetoucí prstnatec májový, prstnatec fuchsův, drobnější okrotice dlouholistá a vysoký vemeník dvoulistý. Vyskytuje se tu i vachta trojlistá, která svým květenstvím ve stejném období zdobí místní, podmáčené louky.
 „ Najdeme tu i přes pět set let starý tzv. Machtildin dub, kolem kterého vzniklo několik legend a dostal své jméno po pravnučce Marie Terezie hraběnce Machtildě Zinnenberg Lichnovské,“ uvedl Adrián Czernik, předseda místní organizací ČSOP  Levrekův ostrov, která trasu připravila.
 „Líbil se nám hlavní motiv projektu, kterým bylo přiblížení zdánlivě běžné okolní krajiny, její skryté pestrosti a druhové bohatosti a podání uceleného pohledu na živou i neživou přírodu v okolí obce Vřesina zdejším obyvatelům i turistům.  Takové projekty v programu Blíž přírodě rádi podporujeme,“ dodal Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.
Na stezce je nainstalováno 8 velkých informačních tabulí s četnými fotografiemi a dokreslujícími obrázky a okolo 30 menších stromových cedulí umístěnými na nejrozšířenějších druzích stromů se základními informacemi o jejich rozšíření a praktickém využití. Vzhledem k délce stezky je podél trasy umístěno několik dřevěných laviček a u zastávky Vodní důl, lesní studánka bylo upraveno okolí studánky. Nově zde bylo vytvořeno příjemné posezení, které vzniklo také zásluhou pracovníků a žáků základní školy ve Vřesině ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. Z některých vyvýšených míst je za dobrého počasí výhled až do blízkého Polska. Tak neváhejte, přijďte se podívat, otevřeno je celý rok!

Bližší informace:
 
Lucie Matulová                              
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: