Nová naučná stezka u Mariánských Lázní

Trstěnice (25. listopadu 2011) – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) představil veřejnosti novou naučnou stezku pojmenovanou Cech Sv. Víta. Okruh, který tovoří, prochází jednou z nejcennějších, přírodních lokalit Mariánskolázeňska.

Naučná stezka vznikla na rozsáhlém území bývalého vojenského cvičiště. Základní organizace ČSOP Berkut  připravila pro návštěvníky 1,5 km okruh, který vzhledem k zamokřenému území vede po dřevěném chodníku. Z devíti informačních cedulí se zájemci dozvědí o vzácných, ohrožených, ale i běžnějších druzích rostlin a živočichů, zajímavých typech přírodních stanovišť a jejich praktické ochraně. Na okruhu jsou hned tři místa, kde si mohou návštěvníci odpočinout a posedět pod krytými altány. Nechybí ani vyhlídka na rybník.
Cílem Českého svazu ochránců přírody je představit veřejnosti chráněnou lokalitu, na které se vyskytuje jeden z nejvzácnějších evropských motýlů – hnědásek chrastavcový. Dále se tu vyskytuje hned sedm druhů obojživelníků. Mezi ně patří čolci, skokani nebo ropuchy. Všichni tito živočichové se zde vyskytují především díky dlouholetému působení armádní techniky při vojenských cvičeních. „Řada lidí to sice netuší, ale záměrným narušováním terénu těžkou technikou zde vznikly ideální podmínky pro řadu obojživelníků. Proto zde nyní musíme působení těžké techniky napodobovat,“vysvětlil Jiří Šindelář, předseda ZO ČSOP Berkut.
Díky pravidelné péči se na lokalitě v jarních měsících vyskytují také vzácné orchideje vemeník dvoulistý a prstnatec májový.
„Na Cechu Sv. Víta je ukázkově vidět poslání programu Blíž přírodě. Lidé se díky vybudované naučné stezce dostanou do míst, která jsou přírodně cenná, ale nebylo je dosud možno bezpečně navštívit,“uvedl Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.
Naučná stezka vznikla díky spolupráci Českého svazu ochránců přírody, Městského úřadu Mariánské Lázně, obce Trstěnice, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a především generálního partnera ČSOP, firmy NET4GAS. Díky nim je pravděpodobné, že bude toto cenné území zachováno i pro budoucí generace.
Tak neváhejte, unikátní příroda tu čeká na vaši bezplatnou návštěvu po celý rok!

Petr Stýblo                             
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP,tel.: 602 395 473e-mail: