Nová naučná stezka v zaniklé osadě Umíř láká turisty na možnost romantického přenocování

Umíř (17. 8. 2013): Milovníkům přírody a nadšencům pro opuštěná místa s tajemnou atmosférou byla dnes slavnostně zpřístupněna nová originální naučná stezka. V zaniklé osadě na hranici Plzeňského a Karlovarského kraje bylo vybudováno i bivakovací místo, aby zde zájemci mohli strávit noc a druhý den pokračovat krásnou přírodou přírodního parku Manětínská hornatina dál.

Umíř je zaniklá osada rozprostírající se na planině uprostřed rozsáhlých lesních porostů nedaleko zříceniny hradu i stejnojmenného zámku Nečtiny. Historie samoty sahá až do 17. století, kdy zde žilo celkem osm hospodářů. Oblasti se na konci 30. let bezprostředně dotkly dramatické události spojené s budováním obranné linie proti Německu a potom odtržení částí území Československa. V těsném sousedství intravilánu obce se dosud nachází pozůstatek pevnostní linie budované v roce 1937. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo Umíře odsunuto a osada se na krátkou dobu stala součástí vojenského prostoru Dlouhá Louka. Domy podlehly postupné zkáze. Do dnešní doby se dochovalo pouze pět studní, náležející k usedlostem, kaplička a několik sklepů.
Předmětem zájmu ochránců přírody jsou tu především dochované luční porosty, které jsou výsledkem 500leté činnosti člověka, a sto let starý ovocný sad. Upozornit na přírodní zajímavosti, připomenout historii místa, ošetřit staré ovocné stromy a přivést sem zase „život“ se rozhodl Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Pro zajištění bezpečnosti došlo nejdříve k zakrytí studen. Zároveň byl u jedné ze studní nainstalován dřevěný rumpál, aby mohli návštěvníci využít místní vodu. Dále bylo vybudováno kryté posezení s možností bivakovacího přespání tří lidí a v prostoru bývalé osady bylo umístěno šest informačních cedulí, které doplnily dvě tabule s historickými informacemi z předchozí doby.
Projekt vznikl v rámci spolupráce s Lesy ČR a společností NET4GAS, která je generálním partnerem ČSOP. „Programem NET4GAS Blíž přírodě chceme přilákat veřejnost zábavnou i poučnou formou do přírody již od roku 2007. Ochrana přírody je nezastupitelnou součástí naší společenské odpovědnosti,“ říká Zuzana Kučerová, specialista propagace společnosti NET4GAS. Jiří Šindelář ze ZO CSOP Berkut, který má projekt Umíře na starosti, k tomu dodává: „Díky programu Blíž přírodě máme možnost představovat veřejnosti krásu přírodních parků v působnosti naší organizace a zároveň pokračovat ve snaze budovat bivakovací místa pro putující návštěvníky. V předchozích letech jsme v rámci tohoto programu zbudovali například Katovnu na Zlatém vrchu v Bečově, srub v lokalitě Nad řekou nebo přespání na Cechu svatého Víta.“
O sobotním odpoledni byla stezka slavnostně otevřena za účasti starosty Krsů Jana Orosze, mecenášů projektu i veřejnosti. Došlo také k vysvěcení dříve zrekonstruované kapličky. Snad toto požehnání bude po žluté turistické značce přivádět do Umíře jen ohleduplné poutníky.  Cesta je značena KČT  od Plachtína  u Nečtin nebo z obce Trhomné u Krsů. GPS souřadnice jsou 49˚56’6.454″N, 13˚8’14.144″E.

Kontakt: Kancelář ÚVR ČSOP Lucie Matulová, , tel: 731 760 872